Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dans i gudstjänst

Fresta kyrkodansare är en åldersblandad projektgrupp.

Fresta kyrkodansare träffas i projektform inför ca fyra gudstjänster per år. Vid dessa tillfällen ses vi tre gånger för att öva och skapa koreografi på gudstjänstens tema, en koreografi som förmedlar evangeliet.  Kyrkodansarna deltar även i Birgittadagen 7 oktober. 
Projektet vänder sig till olika åldrar.

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ära då Gud med er kropp

1 Kor 6:19-20

 

Kajsa Franke

Kajsa Franke

Fresta församling

Församlingspedagog