Dansare i blå fotssida kåpor. De har kannor av keramik i händerna. I bakgrunden altaret.
Foto: Mimmi Kilander

Dans i gudstjänst

Fresta kyrkodansare är en åldersblandad projektgrupp.

Dansa i projekt

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ära då Gud med er kropp

1 Kor 6:19-20

Fresta kyrkodansare träffas i projektform inför ca fyra gudstjänster per år. Vid dessa tillfällen ses vi tre gånger för att öva och skapa koreografi på gudstjänstens tema, en koreografi som förmedlar evangeliet.  Kyrkodansarna deltar även i församlingens årliga firande av Birgittadagen i oktober. 
Fresta kyrkodansare vänder sig till olika åldrar.