Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bibelkurs

För dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Inga förkunskaper behövs. Fristående teman gör att du kan komma när du kan och vill.

I samarbete med Sensus studieförbund erbjuder Fresta församling en bibelkurs. Kursen berör skilda men bibelankutna ämnen.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Bibelkursen ges i föreläsningsform och varje träff pågår ca 60 min. Inga förkunskaper krävs. Fristående teman gör att du kan komma när du vill. 

Tid: Söndagar enligt nedan.  Starttid ca 12.45. Kursträffarna pågår ungefär 1 tim. 
Plats: Fresta församlingsgård, mittemot kyrkan. Studierummet 1 tr.
Kursledare: Håkan Simonsson, kyrkoherde
Ingen kostnad.

Håkan Simonsson

Håkan Simonsson

Fresta församling

Kyrkoherde

Bibelkurs ht

 Hösten 2019

8 september   Ecklesiologi - från Kristi kropp till trossamfund.
Läran om kyrkan och dess identitet och uppdrag.

3 november   Soteriologi - läran om frälsningen.
Frälst från eller till? Vad innebär frälsningen?

24 november Kristologi - läran om Jesus Kristus.
Inte religionsgrundare utan Guds ikon i världen.

22 december Favoriter i repris
Varför finns ondska om Gud är god? Drömmar i Bibeln - vad betyder det? Da Vinci-koden - vad ska man tro?