Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bibelkurs

För dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Inga förkunskaper behövs. Fristående teman gör att du kan komma när du kan och vill.

I samarbete med Sensus studieförbund erbjuder Fresta församling en bibelkurs. Kursen berör skilda men bibelankutna ämnen.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Bibelkursen ges i föreläsningsform och varje träff pågår ca 60 min. Inga förkunskaper krävs. Fristående teman gör att du kan komma när du vill. 

Tid: Söndagar enligt nedan.  Starttid ca 12.45. Kursträffarna pågår ungefär 1 tim. 
Plats: Fresta församlingsgård, mittemot kyrkan. Studierummet 1 tr.
Kursledare: Håkan Simonsson, kyrkoherde
Ingen kostnad.

bibelkurs vt

Våren 2020

12 januari   Bibelsyn - är allt i Bibeln sant?

16 februari   Bibelns historia
- när levde Abraham, David och Paulus och hur såg deras samtid ut.

8 mars   Samhället på Jesu tid
Essér, sadukeer, Seloter och Fariséer.

19 april   Drömmar, visioner, andlighet och änglar i Bibeln.

17 maj   Ledarskap i Bibeln
Om dåtidens sätt att tänka politiskt och andligt ledarskap.

Bibelkurs ht

 Hösten 2020

13 september    Symboler, heliga tal och mera.
Symboler, heliga tal, eskatologi, apokalyptik och liturgi i Bibeln.

4 oktober   Döden och det eviga livet
Hur tänkte man kring detta i Gamla och Nya Testamentet?

29 november  Det religiösa livet i Bibeln -
hur gick det till och vad innebar det?

13 december  Paulus, Petrus, Maria och Maria
Vilka var det tidiga ledarna i kyrkan och hur såg deras roll ut?

Håkan Simonsson

Håkan Simonsson

Fresta församling

Kyrkoherde