Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bibelkurs

För dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Inga förkunskaper behövs. Fristående teman gör att du kan komma när du kan och vill.

I samarbete med Sensus studieförbund erbjuder Fresta församling en bibelkurs. Kursen berör skilda men bibelankutna ämnen.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Bibelkursen ges i föreläsningsform och varje träff pågår ca 60 min. Inga förkunskaper krävs. Fristående teman gör att du kan komma när du vill. 

Tid: Söndagar enligt nedan.  Starttid ca 12.45. Kursträffarna pågår ungefär 1 tim. 
Plats: Fresta församlingsgård, mittemot kyrkan. Studierummet 1 tr.
Kursledare: Håkan Simonsson, kyrkoherde
Ingen kostnad.

Håkan Simonsson

Håkan Simonsson

Fresta församling

Kyrkoherde

Direkt: 08-594 105 21

 

 

Hösten 2018

9 september  Den bibliska historien,
Från Noa och Abraham via David till Jesus.

30 september  Är Bibeln sann?
Är Bibeln sann - och i så fall på vilket sätt? Genomgång av olika sorters bibelsyn och textjämförelser. 

21 oktober  Kyrkofäderna och Bibeln.
Hur tänkte de framträdande teologerna, Irenaeus, Origenes och Tertullianus, på 200-  och 300-talet om Bibeln och kyrkan. 

11 november  Petrus och Paulus och deras möten
Om teologiska likheter och skillnader.

 9 december   Skapelsen och Big Bang.
Bibeln och vetenskapen i samspel. Hur kan de förhålla sig till varandra.

Våren 2019

20 januari    Från gråterskor till hantering av kroppar. 
Död, sorg och livet efter döden i Gamla Testamentet. Hur beskriver de allra äldsta texterna dessa tidlösa ämnen? 

17 februari   Kropp, själ och ande - om människan
Människan som kropp, själ och ande och ändå en helhet. Vem är människan enligt Bibeln och hur ska hon vara inför Gud?

24 mars  Profetior, apokalyptik och eskataologi.
Vad står det i Bibeln om förutsägelser om framtiden, om att tyda tidens tecken och om den yttersta tiden.

12 maj    Jesu uppståndelse
Jesu uppståndelse - historisk händelse, symbolisk betydelse, psykologisk tolkning?

9 juni   Pneumatologi - läran om Den Helige Ande.

Hösten 2019

8 september   Ecklesiologi - från Kristi kropp till trossamfund.
Läran om kyrkan och dess identitet och uppdrag.

3 november   Soteriologi - läran om frälsningen.
Frälst från eller till? Vad innebär frälsningen?

24 november Kristologi - läran om Jesus Kristus.
Inte religionsgrundare utan Guds ikon i världen.

 

 Med reservation för ändringar