Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Fresta församling Besöks- och postadress: Fresta kyrkväg 2, 19454 Upplands Väsby Telefon: +46(8)59410520 E-post till Fresta församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bibelkurs

För dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Inga förkunskaper behövs. Fristående teman gör att du kan komma när du kan och vill.

I samarbete med Sensus studieförbund erbjuder Fresta församling en bibelkurs. Kursen berör skilda men bibelankutna ämnen.
Kursen vänder sig till dig som är intresserad av fördjupade kunskaper i Bibelns och teologins värld. Bibelkursen ges i föreläsningsform och varje träff pågår ca 60 min. Inga förkunskaper krävs. Fristående teman gör att du kan komma när du vill. 

Tid: Söndagar enligt nedan.  Starttid ca 12.45. Kursträffarna pågår ungefär 1 tim. 
Plats: Fresta församlingsgård, mittemot kyrkan. Studierummet 1 tr.
Kursledare: Håkan Simonsson, kyrkoherde
Ingen kostnad.

Håkan Simonsson

Håkan Simonsson

Fresta församling

Kyrkoherde

Direkt: 08-594 105 21

 Våren 2018

21 januari   Öga för öga eller Älska dina fiender?
De kända orden i rubriken är hämtade från Gamla respektive Nya testamentet. Hur ser likheter och skillnader ut? Kort genomgång av några olika typer av bibelsyn.

11 februari  Gudstjänsten i bibeln och kyrkans tradition
De olika delarna i gudstjänsten har sina rötter i Bibeln. Vi går genom den bibliska kontexten.

4 mars   Kyrkan och dess symboler och konst.
Kända symboler och konstverk gås igenom och förklaras.

8 april   Kvinnorna i gamla testamentet.
Vilka var de? Vilken roll kom de att spela?

29 april    Anden och andlighet i bibeln.
Vad menas i bibeln med ett andligt liv, och hur ser ett sådant ut?

27 maj    Sekularisering i bibeln och i kyrkan.
Hur ser uppdelningen mellan det religiösa och världsliga ut i bibeln och kyrkans historia och hur kom sekulariseringen att växa fram i modern tid.

17 juni OBS Idag kl 14.00  Maten och måltiderna.
Kosher, renhetslagar, vad åt man och hur såg måltidens roll ut.

Hösten 2018

9 september  Den bibliska historien,
Från Noa och Abraham via David till Jesus.

30 september  Är Bibeln sann?
Är Bibeln sann - och i så fall på vilket sätt? Genomgång av olika sorters bibelsyn och textjämförelser. 

21 oktober  Kyrkofäderna och Bibeln.
Hur tänkte de framträdande teologerna, Irenaeus, Origenes och Tertullianus, på 200-  och 300-talet om Bibeln och kyrkan. 

11 november  Petrus och Paulus och deras möten
Om teologiska likheter och skillnader.

 9 december   Skapelsen och Big Bang.
Bibeln och vetenskapen i samspel. Hur kan de förhålla sig till varandra.