Meny

Angående Corona

Här uppdaterar vi förändringar i verksamhet och lämnar information med anledning av spridningen av coronavirus.

Förändringar i verksamhet och gudstjänst

Förändringar i verksamhet och gudstjänst

Stockholms stifts biskop uppmanar oss att inte samlas till offentlig gudstjänst. Församlingen är lojal med direktivet som gäller tills Biskopen meddelar annat.

Församlingen pausar också det mesta av verksamheter tills vidare. Detta för att minska smittspridning och plana ut insjukningskurvan.
Vi håller Fresta kyrka öppen för ljuständning och enskild andakt enligt nedan. Möjlighet till enskild nattvard (i brödets gestalt) finns, kontakta präst.
Förordningen om max 50 personer gäller. I enlighet med Svenska kyrkans biskopskollegium riktlinjer avråder vi dig som är 70+ från att delta.

Fresta församling följer i övrigt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter ger.

Dop, begravningar, vigslar
Begravningar, dop, och vigslar genomförs fortsatt i Fresta kyrka. Även här gäller dock max 50 personer och att den som är 70 år och äldre (eller annan riskgrupp) avråds från att delta. 
Var och en behöver göra en klok bedömning vad gäller deltagande utifrån den enskilda situationen. 
Maxantalet om 50 personer tillämpas på samma sätt vid hyra av församlingens lokaler för  t ex dopkaffe eller minnesstund.

Minska smittspridning
Målet är att minska smittspridning för framförallt de särskilt utsattas skull. Vi uppmanar till god handhygien och att hålla rekommenderat avstånd.

Praktisk hjälp och krisstöd
Om man är i riskgrupp för smitta och behöver praktisk hjälp kan man kontakta församlingen så försöker vi hjälpa till (se nedan). Församlingen finns också för samtalsstöd vid behov.

Oavsett hur situationen utvecklas, har församlingen begravningsverksamheten och krisstöd igång. 

öppen kyrka

Fresta kyrka är i normalfallet öppen måndag- fredag 8.00 -16.00 (reservation för förrättningar eller sjukdom) för enskild andakt, eget studiebesök eller bara ett stilla rum.  Rummet är delvis larmat vilket är tydligt skyltat. 

Under sommaren är har vi personal på plats onsdagskvällar, vissa kvällar med musik. På gudstjänsttid är kyrkan öppen med textläsning, bön och ljuständning.

Till webbkalendern, klicka här.