Foto: Magnus Aronsson/IKON

Angående Corona

Här uppdaterar vi förändringar i verksamhet och lämnar information med anledning av spridningen av coronavirus.

Förändringar i verksamhet och gudstjänst


När restriktionerna nu lättar återupptar församlingen gudstjänstfirandet. Dock med vissa begränsningar. Detta sker från och med den 13 juni. I samband med detta utgår Öppen kyrka lördag och söndag.
Har vi ytterligare information kring gudstjänstfirandet läggs den på  sidan för gudstjänst.  
Några anpassade verksamheter för sommaren planeras utomhus. Vänligen sök den specifika verksamheten här på webbplatsen för närmare besked om vad som gäller för den öppna verksamhet som intresserar dig. Tillhör du en fast grupp får du besked av din ledare.

Fresta församling följer i övrigt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter ger.

Dop, begravningar, vigslar

Begravningar, dop, och vigslar genomförs fortsatt i Fresta kyrka. Nu med max 35 deltagare, exklusive kyrkans personal.  
Var och en behöver göra en klok bedömning vad gäller deltagande utifrån den enskilda situationen. I synnerhet den som tillhör riskgrupp.
Vi har ännu ingen lokaluthyrning då Folkhälsomyndigheten skriver ”uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna”.

Minska smittspridning

Målet är att minska smittspridning. Vi uppmanar till god handhygien och att hålla rekommenderat avstånd.

Praktisk hjälp och krisstöd

Om man är i riskgrupp för smitta och behöver praktisk hjälp kan man kontakta församlingen så försöker vi hjälpa till (se nedan). Församlingen finns också för samtalsstöd vid behov.

Oavsett hur situationen utvecklas, har församlingen begravningsverksamheten och krisstöd igång. 

Med reservation för ändringar

vill du komma in i kyrkan

Fresta kyrka är tills vidare stängd då inte gudstjänst eller annan samling pågår. Vill du komma in i kyrkan under kontorstid så är du välkommen att söka upp personal i Församlingsgården eller på kyrkogården, vi hjälper dig gärna om möjligt.