Foto: Magnus Aronsson/IKON

Angående Corona

Här uppdaterar vi förändringar i verksamhet och lämnar information med anledning av spridningen av coronavirus.

Förändringar i verksamhet och gudstjänst


Vi är nu åter i det läget att vi inte kallar samman till gudstjänst. Församlingen bemannar dock kyrkan vid Öppen kyrka för bön och ljuständning lördagar och söndagar mellan 11.00 och 13.00
Rekommendationen om max 8 personer gäller också kyrkan. 
Du kan också ta del av inspelade andakter här på webbplatsen på sidan för gudstjänst.
Med anledning av de skärpta restriktioner som gäller så pausar vi också de flesta verksamheter tills vidare. Några anpassade verksamheter för våren planeras utomhus. Vänligen sök den specifika verksamheten här på webbplatsen för närmare besked om vad som gäller för den öppna verksamhet som intresserar dig. Tillhör du en fast grupp får du besked av din ledare.

Fresta församling följer i övrigt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter ger.

Dop, begravningar, vigslar

Begravningar, dop, och vigslar genomförs fortsatt i Fresta kyrka. Max 8 personer gäller också här exklusive kyrkans personal. För begravningar görs undantag, där tillåts upp till 20 personer delta. Läs mer på sidan för begravning.
Var och en behöver göra en klok bedömning vad gäller deltagande utifrån den enskilda situationen. I synnerhet den som tillhör riskgrupp.
Vi har också pausat lokaluthyrning.

Minska smittspridning

Målet är att minska smittspridning. Vi uppmanar till god handhygien och att hålla rekommenderat avstånd.

Praktisk hjälp och krisstöd

Om man är i riskgrupp för smitta och behöver praktisk hjälp kan man kontakta församlingen så försöker vi hjälpa till (se nedan). Församlingen finns också för samtalsstöd vid behov.

Oavsett hur situationen utvecklas, har församlingen begravningsverksamheten och krisstöd igång. 

Med reservation för ändringar

vill du komma in i kyrkan

Fresta kyrka är tills vidare stängd utöver ”Öppen kyrka” lördag och söndag 11.00-13.00. Vill du komma in i kyrkan under kontorstid så är du välkommen att söka upp personal i Församlingsgården eller på kyrkogården, vi hjälper dig gärna om möjligt.