Foto: Magnus Aronsson/IKON

Angående Corona

Här uppdaterar vi förändringar i verksamhet och lämnar information med anledning av spridningen av coronavirus.

Restriktioner

MAX 35 BESÖKARE OCH AVSTÅND

Församlingen har tolkat restriktionerna per den 23 december och 12 januari utifrån våra lokala förutsättningar. (För kyrkliga handlingar respektive lokaluthyrning vänligen gå vidare till sidorna för detta.)

Vid gudstjänster och  andra allmänna samlingar i Fresta kyrka gäller tillsvidare max 35 besökare och anvisad plats med avstånd mellan sällskap. 

Vi vill påminna om det ansvar som vilar på varje enskild individ att göra kloka val för att inte smitta andra eller själv smittas. 

TERMINSSTARTEN FRAMFLYTTAD

Verksamheternas terminsstart är framflyttad, i första hand till 7 februari. 

 

Med reservation för ändringar. 

vill du komma in i kyrkan

Fresta kyrka är tills vidare stängd då inte gudstjänst eller annan samling pågår. Vill du komma in i kyrkan under kontorstid så är du välkommen att söka upp personal i Församlingsgården eller på kyrkogården, vi hjälper dig gärna om möjligt.