Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ung i Frankfurt

Är du aupair, studerande eller född här i Tyskland och vill träffa andra unga vuxna och prata svenska är du välkommen på våra träffar "Ung i Frankfurt".

Kontaktperson för denna grupp är Louise Månsson

Du kan även ansöka om medlemskap för Facebook gruppen Aupair/ Ung i Frankfurt.