Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gudstjänster

Välkomna att fira gudstjänst i Frankfurt eller någon av de andra sex orterna som vi betjänar.

 

JANUARI

6/1 Familjegudstjänst i Frankfurt kl. 11. Därefter julgransplundring.

20/1 Högmässa i Frankfurt kl. 11

FEBRUARI

3/2 Högmässa i Frankfurt kl. 11

MARS

03/03 Mässa för stora och små

06/03 Askonsdagsmässa i Frankfurt kl. 18.30

24/03  Högmässa i Frankfurt kl. 11