ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR

Jahreshauptversammlung

⛪️🙏🏼

Torsdagen den 30 mars 2023 / Donnerstag, den 30. März 2023

(Registrering av deltagare börjar kl. 17.45 Årsmötet börjar kl. 18.00)

(Die Registrierung der Teilnehmer beginnt um 17 Uhr 45. Die Jahreshauptversammlung beginng um 18 Uhr.)

 Dokument inför årsmötet/ Dokumente für die Jahreshauptversammlung:

Om ni har frågor eller behöver hjälp frankfurt@svenskakyrkan.se.

Falls ihr Fragen habt oder Hilfe braucht frankfurt@svenskakyrkan.se