ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR

⛪️🙏🏼

Söndagen den 25 oktober 2020

(Registrering av deltagare börjar kl. 12.30

Årsmötet börjar kl. 12.45)

Vänligen ta del vid årsmötet digitalt (se nedstående länk). 

 

Dokument inför årsmötet:

Instruktioner till online deltagande vid årsmötet för medlemmar

 1. Säkerställ att du har tillgång till internet (deltagande är möjligt via dator, laptop, padda eller surfplatta)
 2. Infinn dig senast kl. 12.40 på söndag för registrering av deltagare  
 3. Klicka på följande länk: Join Microsoft Teams Meeting
 4. Välj "Öppna i Browser"
 5. Skriv in ditt namn och välj "delta nu"
   

____________________

 

Länk: 

Join Microsoft Teams Meeting

 

____________________

Om ni har frågor eller behöver hjälp hör gärna av er till oss.

Dagordning/ Tagesordnung

Fullmakt/ Vollmacht

Covid-19 ställer till det – Det är bara att gilla läget

Kära medlem i Svenska Kyrkoföreningen i Frankfurt,

Enligt våra gällande stadgar så kallade vi in till årsmötet elektroniskt till den 25 oktober. Efter utskicket till medlemmarna och en officiell förfrågan från kyrkorådet om vad som gäller i Frankfurt för ett medlemsmöte, fick vi bekräftat att enbart 10 personer får samlas i våra lokaler med gällande hygienkoncept.

Detta innebär att vi inte kan samlas som planerat i våra lokaler utan att vi är tvungna att för första gången ha ett virtuellt årsmöte via Microsoft Teams. Vi ber därför att medlemmar som vill närvara under årsmötet kopplar upp sig via följande länk: länk till årsmötet

 

P.g.a. av den rådande situationen kan vi inte erbjuda en sluten hemlig omröstning när det gäller kyrkorådsmedlemmar som står till val. Det handlar om följande medlemmar i kyrkorådet:

 

 • Fredrik Fundin –       vice ordförande
 • Brigitte Ellerbeck –   ledamot
 • Ulrica Gasteyer –      ledamot
 • Eva Lampen –           ledamot

 

Våra stadgar utesluter en öppen omröstning av kyrkorådsmedlemmar, vilket betyder att vi enbart kan göra personval utöver kyrkorådet. Stadgarna säger att i en situation som vi har nu, så förblir det sittande kyrkorådet kvar fram tills nya val kan göras.

 

§10

Der Vorstand

 1. Der Vorstand besteht aus mindestens sieben und höchstens neun Mitgliedern, die ehren­amtlich tätig sind. Der Pfarrer der schwedischen Gemeinde in Frankfurt am Main gehört dem Vorstand kraft Amtes an.

2. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die weiteren Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung gewählt. Zur Wahl genügt einfache Stimmenmehrheit.

3. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet. Die Amtszeit verlängert sich jedoch erforderlichenfalls bis zur Neuwahl eines Vorstandes.

4. Die Wiederwahl aller Vorstandsmitglieder ist zulässig.

(Auszug der Satzung des schwedischen Kirchenvereins Frankfurt am Main, wiebeschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 2016)

 

Detta betyder att styrelsen sitter kvar tills i början av 2021, fram tills vi antingen kan genomföra fysiska val eller att vi har tekniken för att genomföra en sluten omröstning elektroniskt.

Revisorer och kyrkvärdar kan däremot röstas fram i ett öppet val under vårt digitala möte nu på söndag. Till omval som kyrkvärdar står följande personer:

 • Maria Genberg
 • Åsa Helldén
 • Gunilla Vorbeck

 

Vi hoppas på förståelse för den rådande situationen från kyrkorådets sida!

Väl mött

Kyrkorådet i Frankfurt am Main

24 oktober 2020