Musik strömmar ur några röda orgelpipor.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Kyrkokören 50-årsjubileum

Kyrkokören 50 år söndagen 22 maj kl 16:00 festgudstjänst i kyrkan med middag i församlingshemmet Anmäl på denna sida

Kyrkkören firar 50 år!

Välkomna på en festlig musikgudstjänst i kyrkan med en efterföljande middag i församlingshemmet. 

Det blir också en avtackning av vår fantastiske kantor Ruben Bengtson som har gått i pension. 

Anmälan till jubileet

Klicka här