Konferenser i FBHO

I FBHO ordnas regelbundet medarbetarkonferenser och konferenser för förtroendevalda. Nästa medarbetarkonferens sker 26-28/4 2022.

FBHO-medarbetarkonferens 2019

ETT ENDA DOP - EN ENDA MÄNSKLIGHET: medlem eller medmänniska? I november 2019 samlades över 200 av nätverkets medarbetare och engagerade i Spånga-Kista i Stockholm.

 Förtroendevalda:
Framtiden bor i förorten - 2005, Göteborg:  Folder
Kollision och kompromiss - 2010, Stockholm: Program
Att vara förtroendevald i FBHO - 2018, Stockholm Program

Medarbetarkonferenser:
Människor i underpriviligerade miljöer - 2001
Mission possible - 2002
Ett rättfärdigt liv - 2003
Framtiden bor hos oss - 2006, Göteborg: Program
Subkultur och dialog - möte eller konflikt 
- 2007, Stockholm: Program
Den goda staden - 2009, Göteborg: Bok (pdf) (häftet finns att beställa, se kontakt)
Så gör vi - vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling - 2011, Stockholm, Flemingsberg
Den kyrka som blir till - 2013, Malmö
Framtiden bor hos oss – 2015, Göteborg
Svensk – lika olika - 2017, Norrköping
Ett enda dop - en enda mänsklighet - 2019, Stockholm