Framtiden bor hos oss

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teologi

Vilken är den teologiska utmaningen i det mångreligiösa och mångkulturella samhället? Den frågan är ständigt aktuell inom nätverket.


I olika sammanhang, kurser, verksamheter och projekt belyser och reflekterar nätverket kring frågorna och utmaningarna i det moderna mångkulturella samhället. Hur är vi Svenska kyrkan, en avagleisk luthersk kyrka, i ny kontext?

Här intill finns en del av det material som hittills sammanställts.

Jonas Ideström: dokumentation "Så gör vi"

Medarbetarkonferensen 2011 hette "Så gör vi - Vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling".  Tanken med konferensen var att reflektera teologiskt med utgångpunkt i medarbetarnas konkreta verksamheter. Handledare för samtalen var Jonas Ideström, präst och kyrkosynsforskare vid Uppsala Universitet.

Hans dokumentation av dagarna med inledande tal och anföranden finns här.
I slutet av dokumentet ( s. 27) finns tex sammanfattande reflektioner kring Hoppets praktiker och Nya utmaningar för en folkkyrka.