Teologi

Vilken är den teologiska utmaningen i det mångreligiösa och mångkulturella samhället? Den frågan är ständigt aktuell inom nätverket.

I olika sammanhang, på kurser, i verksamheter och projekt belyser och reflekterar nätverket kring frågorna och utmaningarna i det moderna mångkulturella samhället. Hur är vi Svenska kyrkan, en evangelisk-luthersk kyrka, i det nya samhälle som växer fram?

Här samlar vi en del av det material som hittills sammanställts.

Predikningar om flyktingkrisen i Europa

Läs om studien av predikningar om ”flyktingkrisen i Europa” som gjordes under 2016 av Linköpings stifts medarbetare Carina Sundberg och Pernilla Myrelid.

Jonas Ideström: dokumentation "Så gör vi"

Medarbetarkonferensen 2011 hette "Så gör vi - Vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling".  Tanken med konferensen var att reflektera teologiskt med utgångpunkt i medarbetarnas konkreta verksamheter. Handledare för samtalen var Jonas Ideström, präst och kyrkosynsforskare vid Uppsala Universitet.

Hans dokumentation av dagarna med inledande tal och anföranden finns här.
I slutet av dokumentet ( s. 27) finns tex sammanfattande reflektioner kring Hoppets praktiker och Nya utmaningar för en folkkyrka.