Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teologi

Vilken är den teologiska utmaningen i det mångreligiösa och mångkulturella samhället? Den frågan är ständigt aktuell inom nätverket.

I olika sammanhang, på kurser, i verksamheter och projekt belyser och reflekterar nätverket kring frågorna och utmaningarna i det moderna mångkulturella samhället. Hur är vi Svenska kyrkan, en evangelisk-luthersk kyrka, i det nya samhälle som växer fram?

Här samlar vi en del av det material som hittills sammanställts.

Jonas Ideström: dokumentation "Så gör vi"

Medarbetarkonferensen 2011 hette "Så gör vi - Vänd mot Guds framtid - kyrka i ord och handling".  Tanken med konferensen var att reflektera teologiskt med utgångpunkt i medarbetarnas konkreta verksamheter. Handledare för samtalen var Jonas Ideström, präst och kyrkosynsforskare vid Uppsala Universitet.

Hans dokumentation av dagarna med inledande tal och anföranden finns här.
I slutet av dokumentet ( s. 27) finns tex sammanfattande reflektioner kring Hoppets praktiker och Nya utmaningar för en folkkyrka.