Metod/Verksamhet

Här delar vi metoder och förhållningssätt som vuxit fram i nätverkets församlingar.

Vi i nätverket Framtiden bor hos oss delar gärna våra erfarenheter och metoder.

Borås pastorat har t ex tillsammans med KFR, Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås, Sensus och Bilda tagit fram studiematerialet "Meningsfull väntan" med filmer, arbetsblad och studiehandledning. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut.

"Kristusvägen" riktar sig till den som vill veta mer om kristen tro.

Vår egen bok Framtiden bor hos oss samlar metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan. Läs mer om boken Framtiden bor hos oss här.

Studiematerial för nyanlända och asylsökande

"Meningsfull Väntan" är ett studiematerial som bla består av korta filmer med olika teman. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. Materialet finns på flera olika språk.

Studiematerial "Kristusvägen"

Kristendomskunskap för vuxna

DEl 1 samtalsprocess

Inom satsingen har en enkel samtalsprocess med frågor för reflektion i grupp tagits fram. Frågor uppmanar till gemensam reflektion kring omvärld och kyrkans uppdrag som modern luthersk kyrka. 
- Handledning (samtalsansvarig, Word)
- Frågeformulär (Word)

- Handledning (samtalsansvarig, Pdf)
- Frågeformulär (Pdf)