Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Framtiden bor hos oss

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Metod/Verksamhet

Här delar vi metoder och förhållningssätt som vuxit fram i nätverkets församlingar.

Vi i nätverket Framtiden bor hos oss delar gärna våra erfarenheter och metoder.

Borås pastorat har t ex tillsammans med KFR, Kyrkornas Flyktingrådgivning i Borås, Sensus och Bilda tagit fram studiematerialet "Meningsfull väntan" med filmer, arbetsblad och studiehandledning. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut.

"Kristusvägen" riktar sig till den som vill veta mer om kristen tro.

Vår egen bok Framtiden bor hos oss samlar metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan. Läs mer om boken Framtiden bor hos oss här.

DEl 1 samtalsprocess

Inom satsingen har en enkel samtalsprocess med frågor för reflektion i grupp tagits fram. Frågor uppmanar till gemensam reflektion kring omvärld och kyrkans uppdrag som modern luthersk kyrka. 
- Handledning (samtalsansvarig, Word)
- Frågeformulär (Word)

- Handledning (samtalsansvarig, Pdf)
- Frågeformulär (Pdf)