Föreläsningar och workshopar

Vi berätta gärna mer om nätverket, om vår vardag, våra metoder och teologiska reflektioner. Kontakta oss för utbildningar och presentationer.

Snap and tell/Botkyrkarapporten

"Snap and tell" är en metod som hjälper barn att berätta med bilder och citat om sitt område och sin vardag.

Sjung språket

"Sjung språket" bygger på tron att sång och musik också har en pedagogisk kraft när det gäller att lära sig ett språk. Vi kommer gärna och berättar - och sjunger.

Mångfaldskommunikation i Svenska kyrkan

FBHO:s vision om mångfaldskommunikation fokuserar på interaktivitet, representativitet, normkritik och nätverkande. Kontakta samordnarna vid intresse för workshop och föreläsning.