Prata med oss

Till innehållet

Frågor och svar om kyrkovalet

Bra att veta om kyrkovalet.


När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Val till kyrkofullmäktige – ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling/pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Vita valsedlar.

Val till stiftet – regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Rosa valsedlar.

Val till kyrkomötet – nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Gula valsedlar.

är jag röstberättigad?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

Kan jag kandidera?

Det är för sent att kandidera till årets kyrkoval, men på Valwebben finns information för den som är intresserad inför kommande kyrkoval.

vilka kan jag rösta på i kyrkovalet?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Här kan du se vilka grupper och kandidater som finns i kyrkovalet 2017.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017.

var kan jag rösta?

På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde. Här på webbplatsen kommer du att kunna söka din vallokal eller se lokaler för förtidsröstning på en karta. Funktionen öppnar

när kan jag rösta?

Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet eller via sökfunktion här på webben. Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017.

Att förtidsrösta 4-17 september

– På platser i hela landet

Du kan förtidsrösta, på orter över hela landet, under perioden 4-17 september. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider. Om du saknar ditt röstkort kontakta i första hand din församling, men det går även att få ett nytt röstkort på andra orter. Då måste du kunna legitimera dig.

– Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg är att brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från din pastors- eller församlingsexpedition. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftet senast fredag 15 september. Du måste även skicka med ditt röstkort.

– Att rösta med bud

Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Det kan vara ett alternativ för dig som själv är förhindrad att ta dig till lokalen. Du behöver ett brevröstningspaket för att budrösta (se ovan). Röstkortet ska tas med när budet lämnar in brevrösten i din vallokal eller en röstningslokal i pastoratet/församlingen.

Att rösta på valdagen 17 september

– I din vallokal

På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta och öppettiderna (se ovan). Du ska ha med dig ditt röstkort eller legitimation.

– I röstningslokal

Om du befinner dig på annan ort på valdagen kan du rösta i en röstningslokal. Då måste du ha med ditt röstkort.

Hur går det till att rösta - rent praktiskt?

I vallokalen gör du så här:

 1. Du tar valsedlar (tre olika val, vita, rosa och gula)
 2. Du får valkuvert av en valförrättare
 3. Du går in bakom en ledig skärm.
 4. Du lägger dina utvalda valsedlar - en i varje kuvert
 5. Du legitimerar dig och lämnar kuverten till valförrättaren.

Här finns en kort film som visar hur det går till att rösta i kyrkovalet.

kan jag rösta utomlands?

Personer som är folkbokförda i Sverige men vistas utomlands i samband med valet kan brevrösta (se info längre upp på sidan). Brevrösten skickas till kyrkostyrelsen så att den är framme senast onsdag 13 september. Vid behov kan ett nytt röstkort tas fram. Detta skickas via utlandsförsamlingen.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

Jag har förlorat mitt röstkort

Om du förlorat röstkortet kan du få ett nytt (s.k. dubblettröstkort). Kontakta i första hand din församling. Du kan också beställa här på webben (Tjänsten öppnar när röstkorten skickas) eller Svenska kyrkans Valservice, tel 018-16 96 00. Det nya röstkortet skickas till din folkbokföringsadress.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Finns röstkortet på andra språk?

Röstkortet finns översatt till följande språk: Teckenspråk, Lätt svenska, Finska (Suomeksi), Engelska (English), Samiska (Davvisáme, Åarjelsaemien, Julevsámegiellaj), Meänkieli, Spanska (Español), Tyska (Deutsch), Franska (Français), Tigrinja, Romani (Romani Chib), Arabiska, Farsi. Översättningarna kommer att publiceras här på webben.

Var finns mer information?

Här på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Svenska kyrkans Valservice öppnar inför valet och nås på Nationella sidor eller via tel 018-16 96 00.

Vänd dig med dina frågor till ditt stift:

 • Uppsala stift, tel 018-68 07 00
 • Linköpings stift, tel 013-24 26 00
 • Skara stift, tel 0511-262 00
 • Strängnäs stift, tel 0152-234 00
 • Västerås stift, tel 021-17 85 00
 • Växjö stift, tel 0470-77 38 00
 • Lunds stift, tel 046-15 55 00
 • Göteborgs stift, 031-771 30 00
 • Karlstads stift, tel 054-17 24 00
 • Härnösands stift, tel 0611-254 00
 • Luleå stift, tel 0920-26 47 00
 • Visby stift, tel 0498-40 49 00
 • Stockholms stift, tel 08-508 940 00

Du kan också vända dig till din församling eller skicka e-post alternativt ringa tel 018-16 95 00.