Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Frågor och svar om kyrkovalet

Bra att veta om kyrkovalet.


När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

är jag röstberättigad?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

För Kyrkovalet 2017 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.

Hur många är röstberättigade?

Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade. I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 medlemmar.

Kan jag kandidera?

Alla kan kandidera men det finns vissa krav för att kunna väljas. Det krävs att du (kandidaten) på valdagen tillhör Svenska kyrkan, är döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan och fyller 18 år senast på valdagen. Du ska också vara kyrkobokförd i det område valet gäller. För kyrkomötet gäller dock att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Luleå stift.  Du som kandiderar ska också finnas med på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen. Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte heller väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattningar. Cirka 33 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val.

Hur kandiderar jag?

En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste själv ha förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande.

Vad röstar jag på?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se vilka grupperna och kandidaterna är.

När kan jag se vilka nomineringsgrupper och kandidater jag kan välja mellan?

Registrering av grupper och anmälan av kandidater ska ske senast den 15 april, sedan ska stiftsstyrelserna fastställa grupp- och kandidatlistorna i juni (i vissa fall 1 juli) 2017. Först därefter kan vi publicera listorna med samtliga grupper och kandidater som går att rösta på.

Vad krävs för att bilda en nomineringsgrupp?

För att en grupp som vill delta i valet ska kunna registreras som nomineringsgrupp krävs stöd av ett visst antal personer som har rösträtt i valet. Till val i församling eller pastorat måste minst 10 personer stödja en ansökan, till stiftet 100 personer och till kyrkomötet 300 personer. Mer information om hur nomineringsgrupper bildas kan du få genom att kontakta ditt stiftskansli. Telefonnummer finns i slutet av den här texten. Information finns också på Valwebben.

När är sista dag för ansökningar och anmälningar?

Ansökan och anmälningarna måste ha inkommit till stiftet senast den 15 april 2017 och gärna tidigare än så.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?

Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öppet i minst sex timmar på valdagen. Information om öppettider och lokaler finns på röstkortet.

Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, 4–17 september 2017. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlings-expeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Vänd dig med dina frågor till ditt stift:

 • Uppsala stift, tel 018-68 07 00
 • Linköpings stift, tel 013-24 26 00
 • Skara stift, tel 0511-262 00
 • Strängnäs stift, tel 0152-234 00
 • Västerås stift, tel 021-17 85 00
 • Växjö stift, tel 0470-77 38 00
 • Lunds stift, tel 046-15 55 00
 • Göteborgs stift, 031-771 30 00
 • Karlstads stift, tel 054-17 24 00
 • Härnösands stift, tel 0611-254 00
 • Luleå stift, tel 0920-26 47 00
 • Visby stift, tel 0498-40 49 00
 • Stockholms stift, tel 08-508 940 00

Du kan också vända dig till din församling eller skicka e-post alternativt ringa 018-16 95 00.