• Gudstjänst i Uppsala domkyrka i samband med kyrkomötets öppnande 2023.
  Kyrkomötet 2023
  Martin Modéus
  Ärkebiskop
 • Charlotte Frycklund
  Nätpräst
  Präst
 • Vesper i Uppsala domkyrka i samband med Ärkebiskop Antjes avtackning.
  Antje Jackelén
  Avtackning
  Seminarium
  Symposium
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
  Predikan
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Julia Rensberg
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
  Predikan
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
 • 2013 valdes Antje Jackelén till ärkebiskop i Svenska kyrkan och togs emot i Uppsala domkyrka den 15 juni 2014. Innan dess var hon biskop i Lunds stift under sju år. Vid en högmässa i Uppsala domkyrka den 30 oktober lade ärkebiskop Antje Jackelén ned staven och lämnade därmed uppdraget. Ärkebiskop Antje Jackelén är den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete. En ärkebiskop inom Svenska kyrkan brukar tjänstgöra i sitt uppdrag fram till pensionen.
  Antje Jackelén
  Högmässa
  Stavnedläggning
 • Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket Ärkebiskopen framför Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket en andra gång i samband med konferensen Ságastallamat i Luleå 2022. Det är symboliskt viktigt att ursäkten också uttalas i Sápmi vid sidan om att den uttalades i nationalhelgedomen i Uppsala den 24 november 2021. Det visar också att försoningsarbetet står i en process där också Svenska kyrkans ursäkt får ta tid och uttalas två gånger över närmare ett års tid. Antje Jackelén
  Konferens
  Ságastallamat
  Same
  Samisk
  Samiska
  Samiskt
  Sagastallamat
  Försoning
  Samer
 • Från vänster till höger: Åsa Nyström, Lisa Gerenmark, Anette Burman Labba, Gunilla Märak, AnnaSara Stenvall, Nils-Johan Labba, Britt Sandström, Erik-Oscar Oscarsson
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Gunilla Märak
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Åsa Nyström
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Lisa Gerenmark
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Britt Sandström
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Anette Burman Labba
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Anette Burman Labba
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Nils-Johan Labba
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • AnnaSara Stenvall
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Erik-Oscar Oscarsson
  Samiska rådet
  Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Nina Sagovinter. Nationell samordnare för Jourhavande präst
  Nina Sagovinter
  Personal
 • Nina Sagovinter. Nationell samordnare för Jourhavande präst
  Nina Sagovinter
  Personal
 • Nina Sagovinter. Nationell samordnare för Jourhavande präst
  Nina Sagovinter
  Personal
 • Kyrkomötets andra session Kyrkomötet 2020 skedde i digital form och med ett begränsat antal ledamöter på grund av pandemin.
  Karin Perers
  Klubba
  Kyrkomötet
  Kyrkomötet 2020
  Ordförandeklubba