Munkedals pastorat

Prata med oss

Kontakt

Munkedals pastorat Besöksadress: Fossvägen 7, 45532 Munkedal Telefon: +46(524)13230 E-post till Munkedals pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bärfendals kyrka


Bärfendals kyrka
Bild: Per-Allan Olsson

Den murade kyrkan i romansk stil anses vara en av de äldsta som fortfarande är i bruk i Bohuslän, uppförd vid 1100-talets mitt. Här har nästan ingen ombyggnad skett utan detta är till stor del samma kyrkobyggnad som redan av biskop Eystein år 1391 benämns Berofiardardals kirkia. Den största förändringen skedde 1725, då en stor del av södra väggen ommurades och de stora fönstren upptogs. Trätornet tillkom så sent som 1868 och sakristian är från 1932.

Predikstol och läktare tillkom under 1600-talet. På altaret står en kopia av ett processionskrucifix från 1200-talets mitt eller senare del, som enligt sägnen fördes till Bärfendal av korsfarare från Limoges i Frankrike. Krucifixet är ett arbete i förgylld, delvis emaljerad koppar, ett hantverk som just Limoges är känt för.

Också miljön runt omkring kyrkan är mycket välbevarad. Kyrkan står på en kulle mitt i den typiskt mittbohuslänska dalgången, intill en gravkulle från yngre järnålder och med en lika gammal bautasten strax intill kyrkväggen, och i närheten ringlar sig Bärfendalsån.

Text: Per-Allan Olsson 

Hitta till kyrkan:

Från E6, vid Dinglemotet följ anvisning mot Hunnebostrand, Bovallstrand in på väg 174. Efter ca 5 km, sväng vänster, fortsätt ca 400 meter och sväng vänster igen.

Buss 872: Hållplats Orreberg, sedan 7 min promenad.

Läs mer:

Processionskrucifixet på Statens historiska museum

Medeltida fönsteromfattning på Statens historiska museum 

Källor:

Bebyggelseregistret, RAÄ

Häfte om Bärfendals kyrka 

Fakta:

Limoges var på medeltiden vida känt dels för sitt konsthantverk inom emaljerad koppar och dels för sin högklassiga musikproduktion, båda knutna till närvaron av benediktinerklostret S:t Martial och dess stora bibliotek. Här föddes begreppet "trubadur". Limoges ligger på pilgrimsvägen som leder till Santiago de Compostela.

Sten vid Bärfendals kyrka
Bild: Per-Allan Olsson