Koralkör

Koralkören samlas en timma före söndagens gudstjänst för att repetera in några hymner som sedan sjungs på gudstjänsten.

För att vara med i Koralkören krävs notvana.

Varmt välkommna önskar Sara Carlsson