Konfirmander 2020/2021

KONFIRMAND 2021/2022

Du som är född -07 ( eller tidigare) är välkommen att vara med hos oss som konfirmand! En spännande och kul tid som handlar om Dig och Livets stora och små frågor och hur Gud  har med detta att göra. Det kan t.ex. handla om kärlek, ont och gott, rättvisa. Träffarna innehåller allt från diskussioner, samtal, film, musik, andakter, samarbetsövningar, drama till att "bara vara". Att gå i kyrkan på gudstjänst hör också till.

Veckoträffar

Vi ses på, onsdagar, direkt efter skolans slut, samt någon heldag på skolfri dag, (kan vara studie/lovdag eller helgen) Eftersom vi brukar bli många konfirmander delar vi upp oss i två grupper. (Självklart åker vi också på läger! Vid läger o heldagar är vi tillsammans båda grupperna.) Beronde på Coronaläget

Är du inte döpt eller inte medlem i Svenska kyrkan ?

Den som inte är döpt eller döpt i annan kyrkas ordning är välkommen att delta i våra träffar; eventuellt dop och inträde i Svenska kyrkan föregår då konfirmationshögtiden.

Särskilda behov

Kontakta oss så berättar vi gärna om vilka möjligheter det finns att vara konfirmand med särskilda behov.

Datum för konfirmationshögtiden är ännu inte bestämd

Här når du oss:

Pastorsexpeditionen tel 41 56 50 eller mailadress forslovgrevie.pastorat@svenskakyrkan.se

Mimmi Erlandsson, präst, tel 41 56 55

 

 

 

 

.