Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vitboken presenterad i sammanfattande artiklar

Här presenteras vitboken i sju korta sammanfattande artiklar. Artiklarna bygger helt på forskarnas texter från vitboken.

Vitboken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: En vetenskaplig antologi” är resultat av ett projekt som började 2012 med syfte att fördjupa kunskapen om de historiska relationerna mellan kyrkan och samerna.

Vitboken är ett initiativ efter samtal mellan företrädare för det samiska kyrkolivet och kyrkliga ledare. Den är framtagen av Umeå universitet och Svenska kyrkan har stött forskningen ekonomiskt så att den kunde bli av. 

Roland Asplund har ställt samman artiklarna.