Church of Sweden Research Series

I bokserien Church of Sweden Research Series publiceras forskning på engelska.

Church of Sweden Research Series är en tvärdisciplinär forskningsserie som publicerar forskning som rör teman i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. Böckerna har genomgått en peer review process. Serien ges ut på förlaget PickWick.

Beställ böckerna direkt från förlaget

Michael Nausner

Michael Nausner

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Forskare