Church of Sweden Research Series

I bokserien Church of Sweden Research Series publiceras forskning på engelska.

Church of Sweden Research Series är en tvärdisciplinär forskningsserie som publicerar forskning som rör teman i skärningspunkten mellan kyrka, akademi och samhälle. Böckerna har genomgått en peer review process. Serien ges ut på förlaget PickWick.

Beställ böckerna direkt från förlaget