Ny forskningsrapport om Kyrka i digitala rum

Nyhet Publicerad Ändrad

English summary. 

Vad innebär det att vara kyrka och församling i digitala rum? Det är den fråga som varit vägledande för forskningsprojektet Kyrka i digitala rum. Frågan rör både teologi och digital kommunikation – och framför allt samspelet de två emellan. Syftet med projektet har varit att dra lärdomar av och utveckla kunskap utifrån försam­lingars erfarenheter av det intensiva arbetet i digitala medier under perioder av pandemirestriktioner. I rapporten presenteras forskningsresultat som bland annat hand­lar om: hållbar närvaro i digitala rum; andakter och förkunnelse i digi­tala rum och digitala samtalsgrupper. Rapporten ger också en god inblick i hur akademi och församlingar kan samverka i ett gemensamt lärande och den kan därmed fungera som inspiration för dem som önskar arbeta med frågor om att vara kyrka i digitala rum.  

Forskningsrapporten är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stift, Enskilda Högskolan Stockholm och Svenska kyrkans kyrkokansli. Utifrån erfarenheterna under pandemin så har doktorander och forskare vid Enskilda Högskolan Stockholm genomfört ett aktionsforskningsprojekt i sju församlingar i Stockholms stift. 

Redaktörer för rapporten är Sara Garpe och Jonas Ideström.

Medverkande författare: Tone Stangeland Kaufman, Frida Mannerfelt, Rikard Roitto, Simon Hallonsten, Jonas Ideström och Sara Garpe. 

Läs rapporten här. 

Titta på webbinarium om rapporten Kyrka i digitala rum med Jonas Ideström 

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten (avsnitt 35 och 36) 

 

Ta del av de presentationer och samtal som hölls i samband med att rapporten Kyrka i digitala rum publicerades den 19 september 2022:

Inledning av biskop Andreas Holmberg

Presentation av kapitel, Rikard Roitto och Frida Mannerfelt.

Panelsamtal mellan biskop Andreas Holmberg, Sara Fransson och Kristina Helgeson Kjellin

Presentation av kapitel, Tone Stangeland Kaufman och Jonas Ideström 

Presentation av kapitel, Simon Hallonsten 

Presentation av rapporten, Sara Garpe och Ideström

Reflektioner, Ralf Elo och Pär Parbring

Avslutning med biskop Andreas Holmberg