Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Besöksadress: Sysslomansgatan 4, Uppsala Telefon: 018-16 95 00 E-post till Svenska kyrkan

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Forskningsprojektet Migration

Under 2015 kom migrationssituationen att bli en uppmärksammad del av Svenska kyrkans engagemang. Flera studier av kyrkans roll i samhället som relaterar till integration, mångfald, migration och interreligiösa frågor pågår.


På forskningsenheten bedrevs sedan 2014 en studie av Nätverket Framtiden bor hos oss. Även andra studier av kyrkans roll i samhället som relaterar till integration, mångfald, migration och interreligiösa frågor har gjorts och pågår. Därför samordnade forskningsenheten flera projekt under samma rubrik. Månadsvisa möten mellan Analysenhetens kartläggande arbete och Forskningsenhetens studier pågår sedan våren 2016. Exempel på projekt som bedrivs inom eller i samverkan med forskningsenheten är:

  • En bra plats att vara på. En antropologisk studie av församlingar och mångreligiösa praktiker. Bok kommer ut under hösten 2016.
  • Kyrka och välfärd. En pågående aktionsforskningsstudie utifrån frågan: Vad händer i en församling som tar emot flyktingar?
  • ”Hospitality as recistance” (NordHost) En komparativ studie mellan nordiska kyrkor om hur teologiska praktiker relaterat till kallelse och gästfrihet utövas. Ansökningsförfarande pågår i samarbete med Oslo universitet.
  • Ömsesidighet  och gåvogivande. En antropologisk studie av församlingar och mångkulturella möten. (preliminär start hösten 2016)
  • Att predika om migration. En europeisk komparativ studie. Ansökningsförfarande pågår. Samverkan mellan flera universitet samt Linköpings stift.
  • IRIB: ett forskningsprojekt mellan Borlänge Kommun, Svenska kyrkan i Västerås stift och Högskolan Dalarna. Initiativet har ett samhällsteologiskt fokus på delat samhällsansvar och interreligiös dialog.

Samt pågående samarbeten med Högskolan Dalarna och Västerås stift; innovativa projekt inom ramen för Social innovation.