Josephine Ganebo Skantz, utredare

Josephine Ganebo Skantz är utredare vid enheten för forskning och analys.

Om mig, Josephine

I mitt arbete som utredare stöttar jag den löpande verksamheten på enheten, utför utvärdering, deltar i utformning och analys av enkäter samt bidrar till forskningsprojekt.
Inom ramen för min anställning vid kyrkokansliet har jag skrivit om dopet i två publikationer, en fristående rapport med fokus på barndop och i Nyckeln till Svenska kyrkan 2019 med fokus på konfirmand- och vuxendop. Jag arbetar även med utformningen av kyrkokansliets årliga enkät till kyrkoherdar och allmänheten, den så kallade ”kyrkbussen”. För närvarande ingår jag i ett pilotprojekt om äldre kvinnors ideella engagemang i Svenska kyrkan och utvärdering av Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Nyckelord

Religionssociologi, idealitet, dop, konfirmanddop, vuxendop, genus, kyrkbuss.

Mitt CV

  • Utredare vid enheten för forskning och analys (2018-)
  • Master of Arts i sociologi, University of Aberdeen (2018)

Min pågående forskning

PILOTSTUDIE OM ÄLDRE KVINNORS IDEELLA ARBETE I SVENSKA KYRKAN

I detta projekt är äldre kvinnors ideella engagemang i centrum. Kvinnor ökar sitt ideella engagemang i samhället generellt, och framförallt gäller detta dem som är födda omkring 1945 och senare. Denna generation har under sina liv upplevt stora förändringar vad gäller kvinnors roll i samhället och har i högre grad än tidigare tillgång till resurser och erfarenheter från ett arbetsliv utanför hemmet. Detta gör dem till en nyckelgrupp för att förstå hur föreställningar om ideellt arbete förändras. Volontärer kommer att vara en viktig resurs i framtidens samhälle där den välfärdsstat som byggts upp under 1900-talets senare hälft kommer att sättas under stark press. Inom detta pilotprojekt genomförs två observationer och fyra intervjuer i två församlingar för att fånga vad som görs, hur det görs och upplevelse av och motiv för ideellt engagemang.

Mina publikationer

Klintborg, Caroline & Ganebo Skantz, Josephine (2022). Gudstjänst, unga vuxna och delaktighet. I Andreas Sandberg (red.) Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2022. Uppsala: Svenska kyrkan,  47-65.

Ganebo Skantz, Josephine (2019). Vuxen- och konfirmanddop – kyrkliga handlingar mot strömmen. I Andreas Sandberg (red.) Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2019. Uppsala: Svenska kyrkan,  25-38.

Sandberg, Andreas, Sjölin, Ingegerd & Ganebo Skantz, Josephine (2019). Dop i förändring: en studie av föräldrars aktiva val och församlingens strategiska doparbete. Uppsala: Svenska kyrkan.