Jan Grimell, postdoktorforskare

Jan Grimell undersöker i sin postdoktorforskning institutionssjälavård i en nutida svensk kontext.

Om mig, Jan

Jag disputerade i praktisk teologi vid fakulteten för Religion och teologi på Vrije Universiteit i Amsterdam. Under mitt doktorandprojekt så undersökte jag identitetsarbetet hos militär personal som lämnade sin anställning för ett civilt liv. I tre års tid så intervjuande jag 19 militära män och kvinnor för att skapa bättre förståelse kring existentiella och religiösa identitetsprocesser i samband med övergången till en ny livssituation. Efter disputationen så har jag i min fortsatta forskning adresserat själavård, identitetsarbete, samt teologins betydelse i dessa processer.

Min forskningsansats är tvärvetenskaplig då jag kombinerar teologi och psykologi. Efter disputationen är jag research fellow vid the Amsterdam Center for the Study of Lived Religion. Jag är också präst i Svenska kyrkan och har över tiden kombinerat forskningen med att arbeta som församlingspräst. Jag granskar också artiklar för ett antal vetenskapliga tidskrifter.

Nyckelord

Institutionssjälavård, själavård, narrativ identitet, identitetsarbete.