Erik Gyll, präst/handläggare

Erik Gyll är gruppledare och arbetar med metodutveckling inom rättighetsbaserat arbete med specialisering på kön, genus och hbtq.

Om mig, Erik

I min roll på Kyrkokansliet arbetar jag med fokus på mänskliga rättigheter och ickediskriminering. Inom ramen för programmet Inkludering och mångfald driver jag arbetet med metodutveckling kring rättighetsbaserat arbete. Jag har de senaste 10 åren arbetat med normkritik, feminism och queer teologi inom idéburen sektor. Ett område som jag både brinner för och får möjlighet att bidra i Svenska kyrkan med i min roll på Kyrkokansliet.

Specialområden

Rättighetsbaserat arbetssätt

HBTQ

Sexuella övergrepp

Nyckelord

Kön, genus, jämställdhet, gender, feminism, sexuella övergrepp, hbtq, queer, queer teologi, rättighetsbaserat arbete, regnbågsnyckeln, mänskliga rättigheter, inkludering, mångfald.

Erik Gyll

Erik Gyll

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys

Gruppledare för metodutveckling inom rättighetsbaserat arbete med specialisering på kön, genus och hbtq.

Mitt CV

  • Gruppledare vid Svenska kyrkans forskning och analysenhet (2020-)
  • Årets förnyare i Svenska kyrkan (2019)
  • Församlingsherde Härlanda församling (2018-2020)
  • Representant för Svenska kyrkan i SKR:s arbetsgrupp för jämställdhet (2016-)
  • Initiativtagare & upphovsperson till Processmodell Regnbågsnyckeln (2016-2018)
  • Förbundsordförande Riksförbundet EKHO (2015-2017)
  • Prästvigd för Karlstads stift 2013
  • Teologie/Filosofie kandidatexamina, 2012/2013

Mina publikationer

”Andakter i gryningen” (Stockholm: Verbum, 2020)

”Stolta med inte nöjda – om dubbel utsatthet” (Stockholm: Svensk kyrkotidning nr 4/2019)

”Morgonandakter i Sveriges Radio P1” (Stockholm: Sveriges radio, 2016-2020)

”Så att jag kan komma in – kristen tro och hbtq” (Göteborg: EKHO, 2016)

”Så att jag kan komma in – HBTQ-frågor i Frälsningsarmén” (Göteborg: EKHO, 2013)