Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Visby stift

Här presenteras disputerade forskare i Visby stift.

Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Teologie doktor

Mer om Catharina Segerbank

Forskningsinriktning: Catharina Segerbank arbetar som kyrkoherde Frankfurt och södra Tysklands pastorat. 1993 disputerade hon på en avhandling om dödstanken i svensk romantik. Avhandlingen var tvärvetenskaplig då den innehöll såväl kyrkohistoria som svensk litteraturhistoria. Catharina har varit verksam som lektor i kyrkohistoria vid Teologiska högskolan och som direktor för teologi och ekumenik vid Sveriges kristna råd. Efter avhandlingsarbetet har Catharina fortsatt att skriva böcker på tematiken tröst och hopp i sorgen samt ett antal skrifter och artiklar om ekumenik. Hon är nu Kyrkoherde i Frankfurt och södra Tysklands pastorat. Möjliga föreläsningsämnen Dödstanken i svensk 1800-tals litteratur. Tröst i sorgen. Heligt kyrkorum ur ett ekumeniskt perspektiv.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen