Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Visby stift

Här presenteras disputerade forskare i Visby stift.


Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Catharina Segerbank

Teologie doktor

Mer om Catharina Segerbank…

Forskningsinriktning: Catharina Segerbank arbetar som kyrkoherde Frankfurt och södra Tysklands pastorat. 1993 disputerade hon på en avhandling om dödstanken i svensk romantik. Avhandlingen var tvärvetenskaplig då den innehöll såväl kyrkohistoria som svensk litteraturhistoria. Catharina har varit verksam som lektor i kyrkohistoria vid Teologiska högskolan och som direktor för teologi och ekumenik vid Sveriges kristna råd. Efter avhandlingsarbetet har Catharina fortsatt att skriva böcker på tematiken tröst och hopp i sorgen samt ett antal skrifter och artiklar om ekumenik. Hon är nu Kyrkoherde i Frankfurt och södra Tysklands pastorat. Möjliga föreläsningsämnen Dödstanken i svensk 1800-tals litteratur. Tröst i sorgen. Heligt kyrkorum ur ett ekumeniskt perspektiv.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen