Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Växjö stift

Här presenteras disputerade forskare i Växjö stift.


Lennart Johnsson

Lennart  Johnsson

Lennart Johnsson

Teologie licentiat, Teologie doktor

Mer om Lennart Johnsson…

Forskningsinriktning: Lennart Johnsson har varit verksam vid Uppsala Universitet, Johannelunds Teologiska Högskola och vid Linnéuniversitetet (Växjö/Kalmar), samt som lektor/ gästprofessor vid olika universitetet internationellt. Idag är han verksam som kyrkoherde i Östra Torsås pastorat, Växjö stift. Han disputerade på en avhandling som analyserar BEM-dokumentet och receptionsprocessen, fr.a. utifrån dopfrågan och ecklesiologiska frågeställningar. Han har också skrivit en lic-avhandling. Senare har han forskat och arbetat med frågor kring trialogen (judendom-kristendom-islam), och om sekularisering och postmodernism. Ett annat forskningsprojekt handlar om kvinnors roll och betydelse för Kyrkan och världen, utifrån den lutherska Augustana-synodens Woman’sMissionarySociety. Vad påverkar och driver dessa människor och organisationer? Det finns nämligen en bakomliggande spiritualitet eller ideologi som kommer till uttryck bl.a.i deras filantropiska verksamhet, liksom i andra organisationers! Möjliga föreläsningsämnen: Ekumenik, religionsdialog, ecklesiologi, dopproblematik, postmodernism, sekularisering ochsekularism.Trialogen (judendom, kristendom, islam), spiritualitet/ideologi, dess roll och betydelse för exempelvis filantropisk verksamhet.

Christian Braw

Christian Braw

Christian Braw

Docent, Teologie doktor

Mer om Christian Braw…

Forskningsinriktning: Christian Braws senaste större verk är Förnuft och uppenbarelse – en berättelse om aristotelisk filosofi i teologin samt Himmelrikets skrin – en berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Som föreläsare är Christian Braw verksam i Tartu och Åbo, huvudsakligen med reformatorisk teologi och filosofi. Möjliga föreläsningsämnen: Filosofi och teologi, mystik, pietism, reformation.

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen