Svenska kyrkans forskningsenhet

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Skara stift

Här presenteras disputerade forskare i Skara stift.


Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson

Magnus Abrahamson

Teologie doktor

Direkt: 033–179400

Mobil: 0705–159495

Mer om Magnus Abrahamson…

Forskningsinriktning: Magnus Abrahamson har en bakgrund som forskare och lärare i tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi vid Uppsala universitet. År 2002 disputerade han på avhandlingen Jesu uppståndelse som historiskt problem, 2005 gav han ut boken Efter korsfästelsen och 2013 boken Brott och förlåtelse. Sedan 2006 verkar han som präst i Gustav Adolfs församling i Borås. Tjänsten delas mellan Kriminalvården (både häkte och anstalt) och ordinär församlingsverksamhet. Möjliga föreläsningsämnen: Magnus Abrahamson är ute i olika sammanhang och håller föredrag. Oftast handlar det om skuld, skam, förlåtelse, brott och straff men han talar också om Jesustolkningar, Gudsbilder mm.

Esbjörn Särdquist

Esbjörn Särdquist

Esbjörn Särdquist

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Esbjörn Särdquist…

Forskningsinriktning: Esbjörn Särquist är stiftsteolog och arbetar vid Skara stiftskansli sedan 2005. Han är samtidigt till viss del verksam som församlingspräst i Alingsås. Han disputerade vid Karlstads universitet 2010 i systematisk teologi på avhandlingen Kunskapens yttersta kant: Gud och det givna i K.E. Løgstrups Metafysik. Hans forskningsintressen rör tolkningar av kristen tro, med särskild inriktning mot dess filosofiska sida, men även dess praktiska uttryck som t.ex. församlingssyn och ideellt arbete. Möjliga föreläsningsämnen: K.E. Løgstrup, Heidegger, församlingssyn, ideellt arbete

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen