Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i religionsdidaktik

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på religionsdidaktik.


Hans Almer

Hans Almer

Hans Almer

Teologie doktor

Mobil: 0706-181626

Mer om Hans Almer…

Forskningsinriktning: Hans Almer arbetar på stiftskansliet i Göteborg med mål- och visionsfrågor. Han har också under många år arbetat med utbildningsfrågor. Längre tillbaka har han varit församlingspräst samt pastor på Bräcke diakoni. Han har disputerat på en avhandling om predikanters och åhörares uppfattningar om predikan med titeln Variationer av predikouppfattningar i Svenska kyrkan. Hans Almer intresserar sig bl.a. för homiletik och religionspedagogiska/didaktiska frågeställningar. Möjliga föreläsningsämnen: Predikan, undervisning, värdegrund/värderingar, organisations- och verksamhetsutveckling, chefs- och ledarskap, medarbetarskap