Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i naturvetenskapliga ämnen

Här presenteras medarbetare som är disputerade i naturvetenskapliga ämnen.


Sara Blom

Sara Blom

Sara Blom

Teknologie doktor, Teknologie doktor

Direkt: 0708-893 890

Mer om Sara Blom…

Forskningsinriktning: Sara är intresserad av teologi i ljuset av naturvetenskap. Under flera år har hon arbetat med Svenska kyrkans medverkan i vetenskapsfestivalen i Göteborg. Arbetar som församlingspräst i Stensjöns församling. Under Darwinåret 2009 medverkade hon i boken Darwin och vår Herre (Cordia). Hon håller ofta föredrag om naturvetenskap och teologi, i olika perspektiv. Saras andra teologiska intresse är teologi i det offentliga samtalet. Hon är medarbetare i Tankesmedjan Areopagen som hon varit med och startat. Hon har skrivit debattartiklar om barn och religion, arbetsgivare och funktionshinderfrågor, tiggare m.m. För några år sedan skrev hon teologiskt om arbetsoförmåga i antologin Arbets(o)förmåga (Santérus, 2008). Möjliga föreläsningsämnen: Naturvetenskap och teologi, teologi i det offentliga samtalet.

Ingrid-Maria Bergman

Ingrid-Maria Bergman

Ingrid-Maria Bergman

Teologie doktor

Mer om Ingrid-Maria Bergman…

Forskningsinriktning: Ingrid-Maria Bergman arbetar sedan mars 2013 som församlingspräst i Melleruds pastorat. Hon är präst sedan 1986, biolog sedan 2005 och disputerade som immunogenetiker 2010. Efter disputationen arbetade hon som forskningsingenjör på sitt hemuniversitet under ett år och som postdoc på Aarhus Universitet, Danmark, i sex månader. Sedan juni 2012 tillhör hon Society of Ordained Scientists (SOSc), som är en ”dispersed order” baserad i Church of England (http://ordainedscientists.org). Möjliga föreläsningsämnen:¨ Vetenskapliga och populärvetenskapliga föreläsningar inom ämnet immunogenetik. Personligt färgade föreläsningar på temat Vetenskap och tro.