Forskning

Prata med oss

Kontakt

Forskning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Disputerade i missionsvetenskap

Här presenteras disputerade medarbetare med inriktning på missionsvetenskap.


Ann Aldén

Ann Aldén

Ann Aldén

Teologie doktor

Direkt: 040-279221

Mobil: 076-11 32 380

Mer om Ann Aldén…

Forskningsinriktning: Ann Aldén är kyrkoherde i Västra Skrävlinge församling Malmö sedan 2007. Hon har tidigare varit kyrkoherde både på landet och i staden, varit kaplan på pastoralinstitutet i Lund och varit chef för avdelningen utbildning, utveckling och rekrytering vid stiftskansliet i Växjö. Hon disputerade på en avhandling i missionsvetenskap med ekumenik vid Lunds universitet i december 2004 med titel "Religion in dialogue with late modern society" där hon studerade en kristen teolog som gör teologi i det buddistiska Sri lanka och en buddist som utvecklar sin lära i det post-kristna Frankrike. Till produktionen hör en liten bok om mission (2005) och 2013 kommer på Verbum en missiologi för Svenska kyrkan. Vad innebär det att vara kyrka här och nu? Möjliga föreläsningsämnen: Mission och missiologi Kyrkan i möte med den moderna världen Kyrka i minoritet Religionsdialog och religionsteologi Kyrka i senmoderniteten

Gustaf Björck

Gustaf Björck

Gustaf Björck

Teologie doktor

Direkt: 018 – 21 24 22

Mobil: 0739-24 69 12

Mer om Gustaf Björck…

Gustaf Björck disputerade 2014 i missionsvetenskap på avhandlingen “Förändring av missionssynen? Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945-2000 speglad av ledning och missionärer”. År 2000 blev han licentiat på avhandlingen “Sverige i Jerusalem och Betlehem Svenska Jerusalemsföreningen 1900-1948” också det i missionsvetenskap. Tänkbara föresläsningsämnen: Svenska kyrkans mission i förändring, Svenska Jerusalemsföreningen, kristna i mellanöstern.