Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans forskningsenhet

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Disputerade i Linköpings stift

Här presenteras disputerade forskare i Linköpings stift.

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Carina Sundberg

Teologie doktor

Mer om Carina Sundberg

Carina Sundberg disputerade 2008 med avhandlingen "Här är rymlig plats: Predikoteologier i en komplex verklighet", Karlstads Universitet. (Finns som e-bok). Hon har arbetat med "Den Kvalificerade predikofortbildningen" på Fjellstedtska skolan i Uppsala 17 år och handleder de som åker till Chicago för att göra sin Doctor of Ministry in Preaching (DMin). Har bl a skrivit en artikel i ”Allvarligt talat: om predikan”, red. Hanna Stenund, Verbum, 2008, ”Vems erfarenheter talar i tystnaderna och talet?” och för Societas Homiletica ” The sermon as a fragment of Gods communication.” Sundberg har också undervisat på Teologiska Högskolan om Martin Luther och om Luthersk predikan. Numera arbetar hon som stiftteolog i Linköpings stift. Möjliga föreläsningsämnen: Homiletik (allt från teologi, kreativt skrivande till framförande), Kristologi, människosyn, Martin Luther, försoning, feministisk teologi, ekoteologi.

Thomas Stoor

Thomas Stoor

Thomas Stoor

Teologie doktor, Teologie doktor

Mer om Thomas Stoor

Forskningsinrikting: Ekumenik med inriktning på relationerna med de ortodoxa kyrkorna i östra Europa och främst Ryssland, med särskild inriktning på frågan kring proselytism och västerländsk mission i öst. doktorsavhandlingen ”Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa samhället" (2002) belyser det svenska mångreligiösa samhället och de svenska samfundens arbete i mötet med människor av annan tro, både ur ett ekumeniskt och ett interreligiöst perspektiv. Avhandlingen beskriver olika förhållningssätt som speglar samfundens självförståelse och identitet i spänningsfältet mellan mission och dialog. Licentiatsavhandlingen heter: "Den oönskade missionen – Proselytismen i Ryssland och den ortodoxa kyrkans reaktioner (2001),

VAR MED I LISTAN ÖVER FORSKARE

Är du forskare i kyrkan? Vill du vara med i listan? Mejla då följande uppgifter samt en nytagen bild till forskare Urban Claesson

  • Akademisk titel och namn
  • Kontaktuppgifter (mejladress och telefonnummer)
  • Arbetsplats
  • Forskningsdiciplin
  • Avhandlingens namn
  • Stift
  • Forskningsinriktning (Beskriv vad du har gjort och gör med högst 75 ord)
  • Möjliga föreläsningsämnen