Cecilia Nahnfeldt, forskare

Cecilia Nahnfeldt är docent och senior forskare. Hennes forskningsområden omfattar luthersk teologi, migration, genusvetenskap med inriktning på arbetsliv och jämställdhet, samt social och idéburen innovation.

Om mig, Cecilia

Mina särskilda ansvarsområden är kontakt med lärosäten och internationalisering, samt ansvar för externa ansökningar till forskningsfinansiärer. Jag är också vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskapliga studier av religion och samhälle på Uppsala universitet. Mina pågående projekt rör social innovation i relation till civilsamhället, samt om migration och gästfrihet i Svenska kyrkans praktik. Jag arbetar med ett bokprojekt om teologiska perspektiv på social innovation.

Jag disputerade 2006, vid Karlstads universitet med avhandlingen Kallelse och kön. Schabloner i läsning av Matteusevangelietsberättelser. Kallelse har en arbetsetisk orientering i luthersk teologi. Därför har mitt forskningsintresse också kommit att röra arbetskultur och arbetsetik med genusteoretiska perspektiv. Jag har studerat den vardagsnära spänningen mellan arbetsliv, familjeliv och övrigt liv. Det har jag gjort inom ramen för kritisk jämställdhetsforskning med praktiknära metoder. Senare har jag också genom genusvetenskapen närmat mig sociala innovation och undersökt idéburna organisationers innovationer. Jag har också kombinerat teologisk och genusvetenskaplig teori och bland annat studerat vardag och gästfrihet i kristna verksamheter relaterade till migration.

Nyckelord

kallelse, migration, genusvetenskap, arbetsliv, social innovation

Mina publikationer i urval

Nahnfeldt, Cecilia (2021) Att spåra gästfrihet. 2015 – vad hände sen? S. 7–20 i: Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2021. Uppsala
Länk: Svenska kyrkan Webbshop. Nyckeln till Svenska kyrkan 2021

Nahnfeldt, Cecilia, (2021) “’Tu veux un chewing-gum?’ Encounters in Hospitality and Willfulness”, in: Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Abingdon: Routledge. 

Nahnfeldt, Cecilia and Rønsdal Kaia S. (2021) Introduction: The Pursuit of Common Grounds – Conceptualizing Values and Encounters, in: Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Abingdon: Routledge.

Nahnfeldt, Cecilia and Rønsdal Kaia S. (2021) Conceptions of Dialogical Hospitality: The Ugly Side of Hospitality, in: Contemporary Christian-Cultural Values: Migration Encounters in the Nordic Region. Abingdon: Routledge.

Nahnfeldt, Cecilia. (2021) Encountering ‐ An uncomfortable vocation of love. Theology and practice in Scandinavian parish work. Dialog. 2021, Vol. 60:1; p. 1‐ 7. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1111/dial.12646

Pedersen, E.M.W. and Nahnfeldt, C. (2021), Nordic light and Nordic noir. Scandinavian creation theology beyond binaries. Dialog. Volume 60:2 https://doi.org/10.1111/dial.12655

Samhällsteologi: forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka, Ehnberg, Jenny & Nahnfeldt, Cecilia (red.), Verbum AB, Stockholm, 2019

”Vocation and encounter: A Scandinavian theological reflection on everyday life as Christians.” Dialog. Volume 57 2018, Issue 2. p 91-98.   

Idealistic incentives in non-governmental organization innovativeness: bridging theoretical gaps, Malin Lindberg & Cecilia Nahnfeldt (2017) Prometheus, 35:2, 97-110.

Idéburen innovation – nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. (Tills m Malin Lindberg) Stockholm: Idealistas, 2017 (Eng: Idealistic innovation – creative solutions for organizational and social demands)

Luthersk kallelse - handlingskraft och barmhärtighet. Stockholm: Verbum. 2016. (Eng. Lutheran vocation – decisiveness and mercyfulness)

"Motstånd och poetiska fragment. En aktionsforskningsstudie om kunskaper och migration" (Resistance and Poetic Fragments. Action Research of Knowledge and Migration) s 99-117 i: Tidskrift för Genusvetenskap 36(1-2) 2015.

"Commercializing Work Life Balance. Outlining a Model for Analyzing and Promoting Social Science Innovation". (Tills m Malin Lindberg) International Journal of Innovation Science. Vol. 5:1, 2013.

Balansamodellen. Systematisk kvalitetsutveckling till stöd för balansering av arbetsliv och övrigt liv. (The Balansa model. Systematic quality development supporting work-life balance) Karlstad University Studies 2010:36, 2010.

Kallelse och kön, Schabloner i läsning av Matteusevangeliets berättelser. Karlstad University Studies, Karlstad, 2006:25 (Avhandling) 2006.