Cecilia Melder, forskare

Cecilia Melders forskningsområden är religionspsykologi och existentiell folkhälsa.

Om mig, Cecilia

Under mina unga år arbetade jag inom hälso- och sjukvården där jag mötte människor i olika livssituationer för vilka de existentiella frågorna ofta var angelägna. Efter min prästvigning 1992 mötte jag människor i församlingskontexten där frågor om hälsa och ohälsa blev angelägna. Det blev då tydligt hur nära den existentiella dimensionen av livet och vår hälsa och ohälsa ligger varandra. Ett samband som uppmärksammats internationellt i forskningen under de senaste decennierna. En aspekt som intresserar mig särskilt är sambandet mellan hälsa och existentiella frågor påverkar och påverkas av att Sverige kan betraktas som ett sekulärt och samtidigt mångreligiöst samhälle.

Utifrån min forskning har jag utvecklat existentiella hälsointerventioner i syfte att forma stödjande insatser för att utveckla och vidmakthålla existentiell hälsa och därmed främja hälsa i vid bemärkelse.

Nyckelord

Religionspsykologi, hälsa, hälsointerventioner, hälsorelaterad livskvalité.

Mitt CV

  • Deltidsanställd högskolelektor i praktisk teologi, religionspsykologi, själavård och existentiell folkhälsa, Stockholms enskilda högskola. (2011-tillsvidare)
  • Deltidsvikariat universitetslektor i religionspsykologi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet. (2014-2019)
  • Initiativtagare, koordinatör till Nätverk för Existentiell folkhälsa: för forskare och praktiker som systematiskt arbetar med existentiell hälsa på olika sätt.
  • Doktorsexamen i Religionspsykologi, Teologiska institutionen, Uppsala universitet. (2011)
  • Präst i Svenska kyrkan sedan prästvigningen 1992 i Uppsala domkyrka.

Min pågående forskning

Januari 2016–pågående

I samarbete med Kopparlundsgymnasium och Landstinget Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, vidareutveckla och genomföra en studie med samtliga elever i gymnasieskolans årskurs två som genomgår en reviderad existentiell hälsopromotionen baserad på samtalskorten och som inkluderar kreativa övningar. Utvärderingen av den hälsorelaterade livskvalitén kommer även att relateras till studie prestationer.

Januari 2013–pågående

I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan utarbeta undervisningsmaterial och utbilda ledare för den existentiella hälsopromotionen, samtalskorten, vi utarbetat.

2012− pågående

I samarbete med Ulla-karin Nyberg M. D. S:t Görans sjukhus: Norra Stockholms psykiatri (NSP) and the Karolinska Institutet, utarbeta material för undervisning och utbildning om existentiella aspekter och existentiellt baserad självmordsprevention,

Maj 2011– pågående

I samarbete med Uppsala universitet och Umeå universitet, adaptera och validera den svenska versionen av mätinstrumentet WHOQOL- SRPB.

Mina publikationer i urval

Kapitel i antologier

Melder, C.  (2020). Aktiv livshjälp. Andligvård i folkhälsans tjänst. In Ekedahl M. (Ed.) (2020). Livshjälp i en orolig tid. Själavård i forskning och beprövad erfarenhet (93-137). Stockholm: Libris. 

Melder, C. (2019). Aktiv livshjälp. In Fahlgren, S. (Ed.) (2019). Uppdrag pastor: teologi och praktik (pp. 146-164). [Karlstad]: Votum. Länk.

Melder, C. (2014). Bättre och bättre dag för dag – Existentiell hälsa på äldre dar. I (Ed.) Rolfner Suvanto, S. Äldres psykiska hälsa och ohälsa: Prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder (1. uppl. ed., pp. 36-63). Stockhom: Gothia Fortbildning.

Melder, C. (2014). Livskartan - en väg till existentiell folkhälsa. Bojner Horwitz, E. (red) Stillhetensbok, Kulturhälsoboxen (Vol. 5, pp. 43-61) ISBN 978-91-7205-9566. Stockholm: Gothia Fortbildning.

Melder, C. (2012). The epidemiology of lost meaning: A study in the psychology of religion and existential public health. Scripta Instituti Donneriani Aboensis (Vol 24, pp. 237-258). Doi:10.30674/scripta.67417

Melder, C. (2011). Existentiell hälsa en friskfaktor i vår tid. I Årsboken för Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn 2011, pp.91-98.

Melder, C. (2011). Vilsenhetens epidemiologi. I Svensk teologisk kvartalskrift [Swedish theological quarterly publication] (SKT), 87:3, p.141.

Melder, C. (2011). Vilsenhetens epidemiologi -en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. I Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (Svepet), 3, pp.12-13

Melder, C. (2011). Vilsenhetens epidemiologi - en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. I Socialmedicinsk tidskrift, 4, p. 320.

Melder, C. (1998). Till man och kvinna skapade Gud dem. In Ahlstrand, K., Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (red.). Med livet som läsebok: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan (pp. 96-112). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.

Konferensbidrag, granskade och tryckta

DeMarinis, V., Melder, C., Santamäki Fischer R. & Nygren, B & (2016). Existential Meaning Measures in Relation to Quality of Life: Results of The Validation Study of The WHOQOL-SRPB Instrument in Sweden. Oral presentation at World Psychiatric Association (WPA) International Congress November 18-22, Cape Town. Published in World Psychiatric Association International Congress: Abstract Book, 2016.

Kostenius, C., & Melder, C. (2019). Existential health: A valuable dimension when promoting health throughout the life-course in Sweden. Poster presentation by Dr. Kostenius at the 23rd International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) conference WAIORA Promoting Planetary Health and Sustainable Development for All, April 7-11, 2019, Rotorua, Aotearoa New Zealand. Länk.

Melder, C. (2019). Existential intervention in a secular, though multi religious, contexts. Poster presentation at Conference Spiritual Care - The State of the Art and International Perspectives, October 18th, VID, Bergen, Norway.

Melder, C. (2019). It´s time to rewrite the model of social determinants of health. Oral presentation at The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Conference August 31st - September 3rd, Gdansk, Poland. Published in All Abstracts Book IAPR 2019 Poland, pp. 8-9.

Melder, C. (2019). The good old days – Existential aspects of older adults Health-related Quality of Life [HRQL]. Oral presentation at Conference on meaningful relations in aging and dying, August 28-30, University of Helsinki and the University of Eastern Finland, Helsinki, Finland.

Melder, C. (2019). It´s time to rewrite the model of social determinants of health. Oral presentation at The 9th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC) June 12-14, Roskilde, Denmark. In Book of Abstract. p. 24

Melder, C. & Nyberg, U. (2018). Introducing an existential based suicide prevention, developed for secular contexts. Oral presentation at 11th Nordic Conference in Psychology of Religion, October 22–23 Biri, Norway. Länk.

Melder, C. (2018). SRPB-facets of health related quality of life - a resource in interfaith spiritual care. Oral presentation in Workshop for Interfaith, Spiritual and Islamic Counselling and Plural Practical Theology June 21–22, University of Oslo, Norway.

Melder, C. & Söderquist, F. (2017). Modern Meaning-making – Adolescent understanding of existential aspects in Health-related quality of life [HRQL]. Oral presentation at The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) Conference August 21-24 in Hamar, Norway. Published in Program and abstracts. 2017, p. 30

Melder, C., Jyrell, I. P. & Söderqvist, F. (2016). Measuring adolescents health-related quality of life [HRQL] in a secular context-introducing a swedish WHOQOL-SRPB-adolescent instrument. Poster presentation at The 23rd International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) Conference, October 19-22 in Copenhagen, Denmark. Published in Quality of Life Research, 25, p. 88.

Melder, C., Fischer, R. S., Nygren, B., & DeMarinis, V. (2016). Validating WHOQOL-SRPB in sweden: Instrument adaption for measuring existential aspects of health-related quality of life [HRQL] in secular contexts. Poster presentation at The 23rd International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) Conference, October 19-22 in Copenhagen, Denmark. Published in Quality of Life Research, 25, p. 100.

Melder, C., Söderquist, F. & Haglund, B. (2016). Health Promotion Intervention, with Emphasis on Existential Aspects of Quality of Life for Adolescents. Poster presentation at The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC) June 20-22 in Jyväskylä, Finland. Published in 8th Nordic Health Promotion Research Conference: Abstract Book, 2016, p. 55.

Melder, C. & Kostenius, C. (2016). Existential health – developing and evaluating. Poster presentation at the 22th International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) conference May 22-26 Curitiba, Brazil. Published in Saúde e Sociedade. São Paulo, v.25, Abstract n.7683, pp. 568-569.

Söderqvist, F., & Melder, C. (2016). Psychometric testing of the WHOQOL-BREF scale in swedish adolescents. Poster presentation at the 23rd International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) Conference, October 19-22 in Copenhagen, Denmark. Published in Quality of Life Research, 25, p. 103.