Om forskningsenheten

Svenska kyrkans forskningsenhet bedriver oberoende forskning i nära samverkan med universitet och högskolor i Sverige och internationellt. Resultaten hjälper oss reflektera över vår teologi och vår identitet, i Sverige och i världen.

Vi publicerar och publiceras

Våra resultat publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i bokform. Vi ansvarar också för två vetenskapligt sakgranskade skriftserier: "Forskning för kyrkan", och "Church of Sweden Research Series".

Organisatorisk placering

Forskningsenheten är placerad inom Sekretariatet för teologi och ekumenik och har som sitt styrorgan Nämnden för utbildning, forskning och kultur.

Enhetens sammansättning

Forskningsenheten består för närvarande av en forskningschef, sex heltidsanställda forskare och ett varierande mindre antal postdocforskare med tidsbegränsad och projektbaserad anställning. Forskargruppens arbete efterfrågas både inom kyrkokansliet och från stiften, universiteten, allmänheten och media.

Enhetens uppgifter

Publicera egen forskning
Ge föreläsningar och tematiska seminarier
Arrangera seminarier för andra som arbetar med forskning inom Svenska kyrkan
Forskningssamarbete med universitet och högskolor

Analysenheten

På kyrkokansliet finns också en analysenhet. Där arbetar ytterligare forskare med analys av Svenska kyrkans verksamhetsstatistik och sociologiska undersökningar av olika slag.

The Church of Sweden Research Unit

The Church of Sweden Research Unit conducts strategic research in close collaboration with universities and other higher education institutes in Sweden and abroad.

The task is to support the Church of Sweden in its theological and strategic reflections on its identity and on its national and international surroundings.