Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Ingemar Holmström, Kärda, ordförande
Bengt Andersson, Forsheda
Thomas Pettersson, Forsheda
Bengt Håkansson, Hånger
Johan Hilding, Hånger
Anders Karlsson, Torskinge
Peter Larsson, Torskinge
Bengt Bertilsson, Kärda 
Marie Jansson Edespong, Dannäs
Filip Carlsson, Dannäs
Annelen Uvebrant, Dannäs
Mattias Johansson, kyrkogårdschef