Kyrkofullmäktige

Följande personer valdes in i Forshedabygdens församlings kyrkofullmäktige vid valet i september 2017.

Ordförande i kyrkofullmäktige är Mats Ericsson.
Vice ordförande är Karin Sörensen Munkholm.
Övriga ledamöter är:

Ordinarie
Gull-Britt Andersson
Marianne Andersson
Bengt Bertilsson
Filip Carlsson
Marie Jansson Edespong
Ing-Marie Gustavsson
Ingemar Holmström
Siv Karlsson
Lars Kårhammer
Monica Larsson
Anita Lundmark

Ersättare
Bengt Lundmark
Sebastian Mårtensson
Torbjörn Olsson
Thomas Petersson