Forsheda kyrkogård
Foto: Mattias Johansson

Forsheda kyrkogård

Forsheda kyrkogård har utvidgats vid flera tillfällen under 1900-talet och visar på ett tydligt sätt de stilideal som gällde vid dessa tidpunkter.

Av kyrkogårdens äldre historia, från 1800-talet och tidigare, är inte mycket känt. Kyrkogårdens äldsta del är den som närmast omger kyrkan.

1862 utvidgades kyrkogården och i den nya muren som vätte mot sockenstugan togs en trappa upp. När man grävde fann man den runsten som idag står uppställd vid östra muren. Stenen var så stor att man först trodde att grävarna stött på berggrunden. Stenen vittrade snabbt när den ställdes upp och utsattes för sol och vind men innan alltför mycket hann förstöras tecknades inskriptionen ned:
”Torste reste stenen efter Gunne, sin frände … väster ut blev …”
Resten var oläsligt.

I samband med kyrkogårdens utvidgningen 1862 planades marken ut och åtminstone två sidor av kyrkogårdens stenmurar lades om. Innan utplaningen beskrevs omgivningen bestå av höga kullar och djupa dalar så att kyrkan delvis skymdes när man närmade sig den.

1875, tio år efter att den nya kyrkan stod färdig, drogs järnvägen genom Forsheda. Järnvägen och alla nya möjligheter den gav var den stora anledningen till en befolkningsökning i slutet av 1800-talet. Så småningom ökade trycket på kyrkogården och 1921 började man också diskutera en första utvidgning.

Forsheda kyrkogård
Foto: Mattias Johansson
Forsheda kyrkogård
Foto: Mattias Johansson