Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Forsheda kyrkogård

Forsheda kyrkogård har utvidgats vid flera tillfällen under 1900-talet

och visar på ett tydligt sätt stilideal som gällde vid dessa tidpunkter.

 

Av kyrkogårdens äldre historia från 1800-talet och tidigare är inte

mycket känt, den äldsta delen är den som närmast omger kyrkan.

1862 utvidgades kyrkogården och i den nya muren som vätte mot

sockenstugan togs en trappa upp. Vid de grävningarna fann man

den runsten som idag står uppställd vid östra muren. Stenen var så

stor att grävarna först trodde att de stött på berggrunden. Stenen

vittrade snabbt när den ställdes upp och utsattes för sol och vind,

men innan för mycket hann förstöras tecknades inskriptionen ned:

”Torste reste stenen efter Gunne, sin frände … väster ut blev …”

Resten var oläsligt.

 

I samband med utvidgningen 1862 planades kyrkogårdsmarken

och omgivningarna ut, och åtminstone två sidor av kyrkogårdens

stenmurar lades om. Innan utplaningen beskrevs omgivningen bestå

av höga kullar och djupa dalar så att kyrkan delvis skymdes när

man närmade sig den.

 

Tio år efter att den nya kyrkan stod färdig drogs järnvägen 1875

genom Forsheda. Järnvägen och de möjligheter den ledde till var

den stora anledningen till en befolkningsökning i slutet av 1800-

talet. Med naturlig eftersläpning ökade så småningom trycket

på kyrkogården och 1921 började man också diskutera en första

utvidgning.

Forsheda kyrkogård
Bild: Mattias Johansson
Forsheda kyrkogård
Bild: Mattias Johansson