Dop

Välkommen att döpa ditt barn eller dig själv i Forshedabygdens församling. Hit är alla välkomna för att bli döpta i Kristi namn och bli medlem i Svenska kyrkan!

Att döpas innebär att bli upptagen i Kristi kyrka och medlem i Svenska kyrkan. Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om - dopet är en gåva som bara är att ta emot.

När ni döper ert barn överlämnar ni det i Guds händer. Den som döps som vuxen väljer själv att ta steget in i Svenska kyrkans gemenskap. Dopet gäller hela livet. Det behöver aldrig göras om!

Innan det är dags för dop möter ni prästen för att prata om dopet och planera hur dopgudstjänsten ska gå till. Dop kan ske i eller i anslutning till söndagens gudstjänst eller vid en fristående dopgudstjänst i regel första lördagen i månaden. 

Församlingen har en nysydd dopklänning som finns att låna, se bild.

Har ni frågor eller vill boka dop, kontakta Maria Svensson.

Maria Svensson

Forshedabygdens församling

Vaktmästare i kyrkor och församlingshem