Dannäs församlingsråd

I Dannäs församlingsråd är Torbjörn Olsson ordförande. Har du frågor eller synpunkter om Dannäs kan du ringa till Torbjörn, 070-380 38 42.
 
Övriga ledamöter är Saga Alexandersson, Filip Carlsson, Tommy Elmgren, Marie Jansson Edespong, Annelen Uvebrant och Klas Uvebrant.