Kyrkovalet 2021

Den 6-19 september 2021 är det kyrkoval. Då har du som är 16 år eller äldre samt medlem i Svenska kyrkan möjlighet att påverka hur Svenska kyrkan ska styras. Du kan rösta på tre nivåer; lokalt, regionalt och nationellt. Ta chansen och använd din rösträtt.

Vem får rösta i kyrkovalet?
Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen, samt är folkbokförd i en församling i Sverige, har rösträtt i kyrkovalet. Du får hem ett röstkort senast 1 september 2021. På röstkortet står i vilken vallokal du ska rösta på valdagen. Det går också att förtidsrösta och brevrösta 6-9 september.

Vad röstar man på?
Lokal nivå

Här väljer du ledamöter till kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande instans. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingens budget, församlingsinstruktion, fastigheter med mera, samt utser församlingens kyrkoråd. 

Regional nivå
Här väljer du ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift i Svenska kyrkan och Forshedabygdens församling tillhör Växjö stift. Stiftets uppdrag är att stötta församlingarnas arbete och också se till att församlingarna följer de lagar och regler som styr deras verksamhet. 

Nationell nivå
Här väljer du ledamöter till kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet har 251 ledamöter som sammanträder två gånger per år. Kyrkomötet beslutar i ärenden som inriktas på hela Svenska kyrkan, till exempel hur gudstjänster ska genomföras. Dessutom utser kyrkomötet kyrkostyrelsen som leder arbetet när kyrkomötet inte sammanträder.

Ladda ner "Bra att veta om kyrkovalet" som pdf.

Har du frågor om valet, kontakta valnämndens ordförande, Mattias Johansson. 

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Forshedabygdens församling

Kyrkogårdschef