Vi finns där för dig

Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Våra präster och diakoner lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Tveka inte att höra av dig. Du kontaktar en präst eller diakon via telefon eller mejl.

Diakoni innebär stöd i kris och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

Kontaktuppgifter till diakoner och präster hittar du här

En björkallé.

Leva vidare

Livet blir sig aldrig likt när någon vi står nära dör. Det kan betyda mycket att få dela tankar, känslor och minnen med andra i samma situation.