Meny

Körer

"Musik skall byggas utav glädje, av glädje bygger man musik"

Covid-19

På grund av covid-19 har vi ställlt om körverksamheten.

 

Barnkörer i Deje kommer att starta under vecka 37.

 

Körer för vuxna vet vi i nuläget inte när vi kan starta. Håll utkik här för aktuell information.

Körverksamheten i Forshaga-Munkfors församling

 

Munkfors kyrka

Körverkstan: torsdagar 18.15-19.15

Kyrkokören: torsdagar 19.30-21.00

Ledare: Jonas Wärja, 054-87 55 34

jonas.warja@svenskakyrkan.se

 

Ransäters KYRKA

Blockflöjt-ensemble: söndagar 18.00-19.30

Ledare: Jonas Wärja, 054-87 55 34

jonas.warja@svenskakyrkan.se

 

Övre Ulleruds Sockenstuga

Övre Ulleruds sånggrupp: onsdagar 18.00-20.00

Ledare: Anna-Lena Högman 054-87 55 32

anna-lena.hogman@svenskakyrkan.se

 

DEJE FÖRSAMLINGSHEM, BROGATAN 11

Knattekören (3-5 år): onsdagar 17.20-17.50

Juniorkören (8-10 år): tisdagar 16.30-17.10

Barnkören (6-7 år): tisdagar 17.20-17.50

Chorus 59 (11 år och uppåt): onsdagar 14.30-15.10 

Ledare: Birgitta Andersson, 054-87 55 33

birgitta.1.andersson@svenskakyrkan.se

NEDRE ULLERUDs sockenstuga

Kyrkokören: onsdagar 19.00-21.00

Ledare: Birgitta Andersson, 054-87 55 33

birgitta.1.andersson@svenskakyrkan.se

 

Forshaga församlingshem

Kyrkokören: Torsdagar 19.00-21.00

Alla kan sjunga-kören: Onsdagar kl. 18.30-19.30 Jämna veckor.

Ledare: Helena Andersson, 054- 87 55 31

helena.h.andersson@svenskakyrkan.se

 

Läs mer om de olika körerna:

Knattekören  -  kör för dig som är 3-5 år. Sjunger de vanliga barnvisorna, men även enkla bibelvisor och rörelsesånger.

Barnkören Nedre Ullerud-  kör för dig som är 6 – 7 år. En hel del sånger är gemensamma med Knattekören, men det blir lite svårare sånger med lite mer text.

Juniorkören  -  kör för dig som är 8-10 år. Blandad repertoar, med kyrkliga sånger och andra sånger som har bra text. Kan bli någon sång på engelska.

Kyrkokören Munkfors  -  körsång för dig som gärna är med och bemästrar svårare musikaliska verk.

Kyrkokören Nedre Ullerud-  är öppen för alla som tycker att det är kul att sjunga. Finns mycket nyare musik som inte är så ”tung” som många tycker att den traditionella kyrkomusiken är.

Kyrkokören Forshaga  - är just nu en damkör som sjunger flerstämmiga sånger och medverkar i olika gudstjänster.

Körverksta’n  -  körsång för dig som inte är så van vid traditionell stämsång.

Blockflöjt-ensemble  -   instrumentalt musicerande i grupp. Flöjter finns att låna.

Alla kan sjunga-kören  -  träffas och sjunger mycket för att det är skoj, men medverkar också ibland vid gudstjänster.

Välkomna till någon av våra körer!