Kyrkogårdsförvaltningen

När du undrar över en gravplats, gravskötsel eller har andra frågor som rör kyrkogården.

Kyrkogårdsexpedition

När du har frågor som rör församlingens kyrkogårdar och gravar, t.ex. gravskötsel eller gravrättsinnehavare.

Kulturhistorisk inventering och bevarandeplan

En begravningsplats är inte bara en plats för sorg och minnen, det är också ett stort kulturarv.