Foto: Linda Mickelsson /IKON

Kostnader för gravskötsel

Prislista 2022

Prislista

Gravskötsel med sommarplantering 730:-/år

Grundskötsel utan blommor 640:-
 -tillägg för blommor 130:- 
Penséer  6 st 180:- 
Gräsputs vid gravsten 170:- 

Ljung eller vinterdekoration 200:- 
Ljuständning inkl. gravljus eller Marschall, (per tillfälle) 70:- 

Tvätt av gravsten 450:- 
Byte av blomjord och band 100:-
Övriga arbeten 400:- /tim