Begravningsavgift och kyrkoavgift

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalar du som är folkbokförd i Sverige den 1 november före inkomståret, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Begravningsavgiften täcker de nödvändigaste kostnaderna i samband med gravsättning av en avliden, enligt begravningslagen. 

Avgiften betalas i förhållande till din inkomst och kan variera mellan olika församlingar. Den genomsnittliga begravningsavgiften inkomstår 2016 var 0,22 procent. Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten, utom i Stockholm och Tranås, där kommunen är huvudman. 

Avgiften ska också täcka huvudmännens kostnader för att erbjuda vissa tjänster i samband med begravningar, exempelvis för att ordna lokaler i samband med begravningsceremonier. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar. 

 

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften gör gott för många. Kyrkoavgiften betalas bara av de som är medlemmar i Svenska kyrkan eller något annat kyrkligt samfund.

Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas, gemenskapsträffar för äldre, arbete för människor i utsatta situationer, ett rikt musikliv med körer och musiker samt underhållet av våra kyrkobyggnader.

Du stödjer även en kyrka som vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta, vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner, tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Din kyrkoavgift styrs av inkomst och var du bor. Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2017 är 1,02 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. 

På länken nedanför kan du ladda ner information angående begravning på både engelska, arabiska, finska, polska samt bosniska/kroatiska/serbiska:

https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-begravning