Gudstjänst i en stor kyrka.
Foto: Magnus Aronsson /IKON

Församlingen

Medlem i en församling är den som bor inom församlingens geografiska gränser och samtidigt är medlem i Svenska kyrkan. Tidigare blev man medlem genom födseln men sedan 1996 är det dopet som ger medlemskap.

Från 1000-talet då Sverige kristnades växte församlingar gradvis fram och spreds så småningom över landet. Idag har Svenska kyrkan 1426 församlingar från söder till norr. Dessutom finns 40 församlingar i andra länder. Nära 68 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan.

Församlingens uppgifter

Arbetet i församlingen leds alltid av en kyrkoherde, en präst med chefsansvar. I personalen ingår bland andra också diakon och församlingspedagog som har mötet med församlingsborna i centrum, och en kantor som ansvarar för musiken i kyrkan.

Församlingens viktigaste uppgifter är att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. Alla som bor i församlingen ska erbjudas möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning. Oftast ordnas även mycket annat som till exempel samtalsstöd, kör- och musikverksamhet, och barn- och ungdomsgrupper.

Illustration av en kyrkobyggnad med nummer som markerar olika delar.

Här kan du komma till alla delarna av "Vad är vad i kyrkan".

Vad är vad i kyrkan?