Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församling på flera språk

Tillhör du en av Sveriges nationella minoriteter eller är du teckenspråkig? Du välkommen att fira gudstjänst på ditt hjärtas språk i Svenska kyrkan – som är en flerspråkig kyrka.