Vi ser två kvinnor som leder en gudstjänst på teckenspråk
Foto: Magnus Aronson/IKON

Församling på flera språk

Tillhör du en av Sveriges nationella minoriteter eller är du teckenspråkig? Du är välkommen att fira gudstjänst på ditt hjärtas språk i Svenska kyrkan – som är en flerspråkig kyrka.