och aktion

Boksamtal för den som vill inspireras.

Startar  tisdagen den 26 september med en bok av Richard Rohr - The Univarsal Christ. Vi träffas sedan ojämna veckor och läser och samtalar kring den boken tillsammans. 

Tisdagen den 3 oktober läser vi en bok med fokus på klimatomställningen, oklart än vilken. Och den läser och samtalar vi kring sedan under jämna veckor. 

Anmäl intresse till Sofia E Fogelström

Varmt välkommen!