Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Förlösa-Kläckeberga församling Besöksadress: Förlösavägen 3, 39364 KALMAR Postadress: BOX 6007, 39006 KALMAR Telefon:+46(480)447180 E-post till Förlösa-Kläckeberga församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Messy church

Messy church riktar sig till alla åldrar och innehåller tid för skapande, gemenskap, gudstjänst och kvällsmat. I Messy Church får det bli rörigt (Messy) och vi skapar, leker och äter tillsammans. Vi har Messy Church i i Garvaregården vid fyra tisdagar/termin. Drop-in från kl 16.00. Nästa Messy Church är: 10 december.

Messy Church riktar sig till alla åldrar, men vi vill att barn kommer tillsammans med en vuxen. En stor glädje med Messy Church är att barn och vuxna får tid att skapa, leka, pyssla och delta i gudstjänsten tillsammans. Efter gudstjänsten bjuder församlingen på kvällsmat.  Varje Messy Church har ett tema som aktiviteter och gudstjänst fokuserar på - det kan t.e.x vara Tacksamhet, Påsk, Glädje eller någon biblisk person eller händelse. Messy Church är gratis  - även maten, och man behöver inte anmäla sig - det är bara att komma!

Många som engagerar sig i Messy Church gör det på sin fritid. Vill du vara med i arbetet, t ex. med mat, skapande, disk etc så hör av dig till pernilla.sjogren@svenskakyrkan.se 

Nu drar vi snart igång en ny termin med fyra nya Messy Church träffar! Höstens datum för Messy Church är:

  • 15/10,  tema ”Vår jord”

  • 19/11, tema ”Var inte rädd”

  • 10/12, tema ”Messy Christmas”

Vi börjar med mellanmål kl. 16.15 sedan fortsätter vi med skapande, gudstjänst och kvällsmat. Välkomna!

Alla får vara med i Guds familj
Alla får vara med i Guds familj! Bild: Sussie Kårlin