Instrumentundervisning

Är du intresserad av att lära dig spela instrument? Här finns möjlighet att lära sig spela piano, orgel, sång, dragspel och psalmodikon.

Är du intresserad av att spela på något instrument? Här finns möjlighet att lära sig spela piano, orgel, sång, dragspel och psalmodikon. Under terminen gör vi en gemensam konsert med de andra barnen som har lektioner.