Ungdomsresa till Taizé 2019

Här finner du nödvändig information kring årets ungdomsresa till Taizé den 20/7-28/7

Vad är taizé?

Att komma till Taizé är att bli inbjuden att söka efter gemenskap med Gud genom gemensam bön, sång, tystnad, personlig reflektion och samtal. 

En vistelse i Taizé kan hjälpa en att ta ett steg tillbaka från vardagslivet, att möta en stor mångfald av människor och att fundera på sitt engagemang och sina åtaganden i kyrkan och i samhället.