Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdomsresa till Taizé 2019

Här finner du nödvändig information kring årets ungdomsresa till Taizé den 20/7-28/7

Vad är taizé?

Att komma till Taizé är att bli inbjuden att söka efter gemenskap med Gud genom gemensam bön, sång, tystnad, personlig reflektion och samtal. 

En vistelse i Taizé kan hjälpa en att ta ett steg tillbaka från vardagslivet, att möta en stor mångfald av människor och att fundera på sitt engagemang och sina åtaganden i kyrkan och i samhället.